Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zamawianie dostaw energii elektrycznej

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Piotr Kanarek

Przed otwarciem w ubiegłym roku rynku energii elektrycznej instytucje publiczne kupowały prąd, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. Teraz jednak, gdy nie ma już monopolu, umowę na zakup energii można zawrzeć z dowolnie wybranym sprzedawcą.

Z dniem 1 lipca 2007 r. nastąpiła bardzo istotna zmian na rynku energetycznym na terenie Polski. Wtedy to weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (DzU z 2005 r. nr 62, poz. 552 z późn. zm. – dalej: Pe), która zaimplementowała dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r., dotyczącą wspólnych zasad energetycznego rynku wewnętrznego. Tym samym została wprowadzona zasada TPA (z ang. Third Party Access), pozwalająca na dostęp do rynku energii stronom trzecim, dzięki czemu końcowy odbiorca może swobodnie wybierać dostawcę energii (wytwórcę lub pośrednika), który zaoferuje najlepszą cenę i warunki dostawy. Zakup energii elektrycznej i jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem. Uprawniony odbiorca końcowy może jednak zrezygnować z dotychczasowej umowy i zawrzeć osobno:

 

  1. umowę na zakup i zużycie energii elektrycznej – z dowolnym sprzedawcą energii,
  2. umowę na przesył energii elektrycznej – z lokalnym zakładem energetycznym.

Otwarcie rynku energii

24 kwietnia 2008 r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) wydali wspólny komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w zakresie zamawiania dostaw energii elektrycznej. Czytamy tam m.in.: „Dotychczas, w związku z brakiem możliwości wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, jej odbiorcy, będący jednocześnie zobowiązanymi do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisów art. 67 ust.1 pkt lit. a, korzystali z uprawnienia do udzielania zamówień w szczególnym trybie, a mianowicie w trybie zamówienia z wolnej ręki”. I dalej z komunikatu dowiadujemy się, że: „Wobec wspomnianych wyżej zmian prawa energetycznego oraz zmian na rynku energii elektrycznej możliwy jest obecnie zakup energii elektrycznej od dowolnego dostawcy. Ustała niniejszym przeszkoda techniczna o obiektywnym charakterze, uzasadniająca stosowanie szczególnych trybów udzielania zamówień publicznych w zakresie dostaw tego medium. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne