Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Trudny wybór wykonawcy?

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Zbigniew Popek
Tagi:    kosztorys   wadium   siwz   przetarg nieograniczony   fidic

Istotą wyboru dobrego wykonawcy robót jest takie przeprowadzenie postępowania, które zakończy się bez zbędnych opóźnień, np. z powodu licznych pytań, protestów lub odwołań. Czy jest to możliwe i od czego to zależy.

W poprzednich wydaniach miesięcznika „Przetargi Publiczne” opisywałem procedurę wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla remontu typowej drogi oraz zasady i warunki wyboru inżyniera kontraktu dla zadania realizowanego z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej. Tym razem zajmiemy się najistotniejszym etapem przygotowania procesu realizacji remontu drogi, a więc wyborem wykonawcy robót budowlanych.

Płynność postępowania

Przeprowadzenie postępowania w terminie jest jak najbardziej możliwe, jednak nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od zamawiającego. Ogromny wpływ ma tutaj także sytuacja na rynku budowlanym. Jeśli panuje na nim nasycenie zleceń, wykonawcy mają wówczas zamknięte portfele zadań, w związku z czym w danym postępowaniu nie będzie dużej konkurencji. Wtedy łatwiej można wybrać wykonawcę.  Z drugiej jednak strony taki stan wpłynie na zwiększenie kosztów naszego zadania, gdyż – jak wiadomo – brak konkurencji z reguły niesie za sobą wyższe wartościowo oferty. Ważnym elementem płynności postępowania przetargowego jest bezbłędne określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz to, na co zwracałem uwagę już wcześniej: dobrze przygotowany projekt, a szczególnie dobry przedmiar robót. W programach współfinansowanych ze środków unijnych pojawia się pojęcie przedmiaru robót w układzie specyfikacyjnym. Termin ten oznacza pewien sposób sporządzania przedmiaru robót w odniesieniu do treści projektu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W przedmiarze takim nie podajemy podstawy wyceny danych pozycji. Taki stan rzeczy wynika z faktu nieobowiązywania w Polsce cenników dla robót budowlanych (np. KNR czy KNNR lub innych). Zamawiający nie ma obowiązku podawania w przedmiarze podstawy wyceny poszczególnych robót, co na późniejszym etapie sprawdzania kosztorysu ofertowego bardzo ułatwia pracę komisji przetargowej. Cena jednostkowa za poszczególne prace jest ceną umowną i powinna być skalkulowana przez wykonawcę w stosunku do wymogów projektu i specyfikacji technicznych. Ponadto, w wielu postępowaniach poszczególne rodzaje robót są zagregowane, tzn. połączone ze sobą, zsumowane, np. roboty ziemne dla poszczególnych branż są określone sumarycznie tylko w jednej pozycji, podobnie jak roboty rozbiórkowe, demontażowe, betonowe itp. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne