Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Trudny wybór wykonawcy?

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Zbigniew Popek
Tagi:    kosztorys   wadium   siwz   przetarg nieograniczony   fidic

Istotą wyboru dobrego wykonawcy robót jest takie przeprowadzenie postępowania, które zakończy się bez zbędnych opóźnień, np. z powodu licznych pytań, protestów lub odwołań. Czy jest to możliwe i od czego to zależy.

W poprzednich wydaniach miesięcznika „Przetargi Publiczne” opisywałem procedurę wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla remontu typowej drogi oraz zasady i warunki wyboru inżyniera kontraktu dla zadania realizowanego z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej. Tym razem zajmiemy się najistotniejszym etapem przygotowania procesu realizacji remontu drogi, a więc wyborem wykonawcy robót budowlanych.

Płynność postępowania

Przeprowadzenie postępowania w terminie jest jak najbardziej możliwe, jednak nie wszystko zależy tylko i wyłącznie od zamawiającego. Ogromny wpływ ma tutaj także sytuacja na rynku budowlanym. Jeśli panuje na nim nasycenie zleceń, wykonawcy mają wówczas zamknięte portfele zadań, w związku z czym w danym postępowaniu nie będzie dużej konkurencji. Wtedy łatwiej można wybrać wykonawcę.  Z drugiej jednak strony taki stan wpłynie na zwiększenie kosztów naszego zadania, gdyż – jak wiadomo – brak konkurencji z reguły niesie za sobą wyższe wartościowo oferty. Ważnym elementem płynności postępowania przetargowego jest bezbłędne określenie warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz to, na co zwracałem uwagę już wcześniej: dobrze przygotowany projekt, a szczególnie dobry przedmiar robót. W programach współfinansowanych ze środków unijnych pojawia się pojęcie przedmiaru robót w układzie specyfikacyjnym. Termin ten oznacza pewien sposób sporządzania przedmiaru robót w odniesieniu do treści projektu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W przedmiarze takim nie podajemy podstawy wyceny danych pozycji. Taki stan rzeczy wynika z faktu nieobowiązywania w Polsce cenników dla robót budowlanych (np. KNR czy KNNR lub innych). Zamawiający nie ma obowiązku podawania w przedmiarze podstawy wyceny poszczególnych robót, co na późniejszym etapie sprawdzania kosztorysu ofertowego bardzo ułatwia pracę komisji przetargowej. Cena jednostkowa za poszczególne prace jest ceną umowną i powinna być skalkulowana przez wykonawcę w stosunku do wymogów projektu i specyfikacji technicznych. Ponadto, w wielu postępowaniach poszczególne rodzaje robót są zagregowane, tzn. połączone ze sobą, zsumowane, np. roboty ziemne dla poszczególnych branż są określone sumarycznie tylko w jednej pozycji, podobnie jak roboty rozbiórkowe, demontażowe, betonowe itp. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne