Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę, gdy zaniżone przez wykonawcę ceny jednostkowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie ceny

Data publikacji: 29-01-2018 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    siwz

Zgodnie z prawem zamówień publicznych odrzucenie oferty może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wobec oferty zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 pzp, lub gdy wykonawca nie złożył wyjaśnień w celu obalenia domniemania rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 3).

Sam fakt zaproponowania niskiej ceny za poszczególne, często nieistotne elementy składające się na wyliczenie ceny oferty nie może stać się podstawą do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli jednocześnie globalna cena oferty bądź jej istotne elementy nie odbiegają znacząco od cen rynkowych. Zamawiający musi natomiast sprawdzić, dlaczego ceny jednostkowe mające bezpośredni wpływ na obniżenie ceny za przedmiot zamówienia zostały zaniżone przez wykonawcę. Powody mogą być dwa. Pierwszy z nich jest taki, że wykonawca sporne ceny jednostkowe wyliczył niezgodnie z wymaganiami siwz i nie uwzględnił w tych cenach wymaganego zakresu zamówienia lub wręcz wycenił inny przedmiot zamówienia. Po stwierdzeniu tego faktu wykonawca na wniosek zamawiającego składa wyjaśnienie na podstawie art. 87 ust. 1 pzp (przy czym nie może to doprowadzić do negocjacji dotyczących złożonej oferty ani powodować zmian jej treści). Skutkiem tego może być odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Drugi powód może wynikać z zaniżenia tych cen, w wyniku czego można je uznać za rażąco niskie. Należy wówczas ustalić, czy te nisko wycenione części mają duże znaczenie lub duży wpływ na cenę całkowitą oferty, a odrzucenie oferty poprzedzić badaniem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pzp (badanie realności istotnych części składowych ceny). W wyniku tych działań zamawiający może podjąć decyzję odpowiednio o odrzuceniu oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 2 lub art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 pzp.


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne