Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę, gdy zaniżone przez wykonawcę ceny jednostkowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie ceny

Data publikacji: 29-01-2018 Autor: Jerzy Wysocki

Gdy zaniżone przez wykonawcę ceny jednostkowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie ceny za przedmiot zamówienia, to moim zdaniem zamawiający powinien poważnie rozważyć, czy nie zachodzą przesłanki odrzucenia oferty.

Oczywiście należy to zrobić zgodnie z art. 90 pzp, to jest: żądając wcześniej odpowiednich wyjaśnień w celu upewnienia się, czy doszło do niezasadnego zaniżenia ceny jednostkowej, która ma wpływ na zaniżenie ceny ofertowej, tak iż powodowało to podejrzenie rażąco niskiej ceny.

Sposób oceny złożonych wyjaśnień w kontekście konkretnego stanu faktycznego należy do zamawiającego. W zakresie tego tematu istnieje bogate orzecznictwo, a także wiele komentarzy i opracowań, które wskazują, jakie aspekty powinny zostać uwzględnione, aby decyzja podjęta przez zamawiającego była trafna. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na element mało widoczny i rzadko opisywany. Otóż przy ocenie ww. wyjaśnień raczej nie zwraca się uwagi na art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp, a jednak warto – w ramach badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny – pochylić się nad zagadnieniem dotyczącym błędu w obliczaniu ceny. W wyroku z 25 kwietnia 2016 r. (KIO 542/16) Izba stwierdziła że „błędem w obliczeniu ceny, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, jest błąd co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, nie zaś nieprawidłowe wykonanie czynności arytmetycznych składających się na obliczenie ceny. Błędy w obliczeniu ceny charakteryzują się tym, że nie można ich w żaden sposób poprawić”. Gdy więc zamawiający stwierdzi, że ze złożonych wyjaśnień wynika, iż zbyt niska cena jest konsekwencją błędu w obliczeniu danej ceny jednostkowej, to oferta będzie musiała zostać odrzucona.


Jerzy Wysocki
dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne