Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kontrowersyjne wyłączenie

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Dominik Wojcieszek
Tagi:    kontrola   konsorcjum
Autor: Rys. B. Brosz

Sejm, podczas prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nie przyjął zawartej w projekcie poprawki, która wyłączała spółki komunalne spod reżimu ustawy. Aby zdobyć zamówienie, tak jak do tej pory, spółki będą więc musiały startować w przetargach.

Jedną ze zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) było nowe wyłączenie stosowania przepisów ustawy. Ogólnie rzecz ujmując, zakładano, że ustawa nie będzie stosowana do zamówień udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego spółkom komunalnym. Przepis ten od początku wywoływał kontrowersje. Zarzucano, że doprowadzi do ograniczenia konkurencji, utrudni, a może nawet uniemożliwi działalność prywatnym przedsiębiorcom, zajmującym się wykonywaniem usług dla lokalnych społeczności. Wersja, która stała się przedmiotem prac sejmu, znacznie różniła się od pierwotnie proponowanej. Przepis został bowiem rozbudowany, doprecyzowano też warunki, pod jakimi możliwe będzie skorzystanie z wyłączenia. Wyłączenie to miało być stosowane, jeżeli działalność spółki dotyczy wykonywania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego i działalność ta jest wykonywana wyłącznie na obszarze tej jednostki lub ich związku. Kolejny wymóg sprowadzał się do tego, aby spółka podlegała kontroli jednostki samorządu terytorialnego, odpowiadającej kontroli sprawowanej przez jednostkę nad własnymi jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej. W szczególności kontrola ta miała umożliwić wpływ na decyzje strategiczne i indywidualne, dotyczące zarządzania sprawami spółki. Ostatni warunek to wymóg, aby jednostka samorządu posiadała całość udziałów lub akcji spółki. Aby ocenić tę propozycję, a w dalszej perspektywie prawidłowe stosowanie owego przepisu, zasadne jest odwołanie się do genezy jego wprowadzenia, tj. orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

 

C-107/98 Teckal

Pierwsze i najważniejsze w tym kontekście jest orzeczenie ETS z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal, gdzie grupa włoskich gmin powołała do życia spółkę, której przedmiotem działalności było świadczenie niektórych usług publicznych, w tym związanych z dostarczaniem paliwa i ciepła. Jedna z gmin powierzyła spółce zarządzanie usługami w zakresie ogrzewania pewnej liczby budynków miejskich. Zlecenie to nie było poprzedzone procedurą udzielania zamówienia publicznego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne