Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Reprezentowanie wykonawcy przez prokurenta

Data publikacji: 15-01-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Oferty składane przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne często są podpisywane przez pełnomocników tych wykonawców. Zgodnie z definicją językową pełnomocnictwo to upoważnienie do prowadzenia jakichś spraw w czyimś imieniu albo dokument stwierdzający takie upoważnienie. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy, a podejmowane przez niego działania muszą realizować wolę mocodawcy.

O istotności woli mocodawcy wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Katowicach:

 

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 czerwca 2013 r. (V ACa 99/13)


„Pełnomocnictwo daje pełnomocnikowi kompetencję do dokonania określonej czynności w imieniu mocodawcy, na jego rzecz. Kompetencję tę pełnomocnik może i powinien realizować tylko wtedy, gdy jest zgodna z wolą mocodawcy. Nie oznacza ona natomiast, że pełnomocnik może dokonywać czynności prawnych w granicach umocowania niezależnie od woli mocodawcy (…). Pełnomocnik nie ma bowiem pełnej swobody względem mocodawcy w zakresie decyzji co do sposobu wykorzystania kompetencji skutecznego zastępowania go w podejmowaniu czynności oznaczonych w pełnomocnictwie”.

Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura. W myśl art. 1091 kodeksu cywilnego: „Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa”. Oznacza to, że prokurent jest pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego.
 

  • Wyrok KIO z 17 stycznia 2017 r. (KIO 31/17)


„O wyodrębnieniu prokury z przepisów o pełnomocnictwie zadecydowały jej szczególne cechy: ograniczony zakres zastosowania do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz możliwość jej ustanowienia tylko przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. (…) prokurentów mogą powoływać przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, natomiast nie mogą przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegający obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej”.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne