Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Kary za łamanie przepisów

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    wadium   kontrola   siwz
Autor: Bartłomiej Brosz

Kontrola udzielanych zamówień publicznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz system korekt finansowych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawiewytycznych Unii Europejskiej, określających główne cele polityki spójności, oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno-gospodarcze Polski, przygotowano tzw. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w ciągu 7 najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. NSRO jest instrumentem odniesienia dla przygotowania programów operacyjnych, uwzględniając jednocześnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-20151 (SRK) oraz Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 (KPR), odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej. W latach 2007-2013 korzystać będziemy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Fundusze te przeznaczono na realizację poniższych programów operacyjnych:

 

  • „Kapitał ludzki”,
  • „Innowacyjna gospodarka”,
  • „Infrastruktura i środowisko”,
  • „Polska wschodnia”,
  • 16 regionalnych programów operacyjnych.

Finansowanie Narodowej Strategii Spójności

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tytułu realizacji NSS średnio co roku (do 2015 r.) wydatkowe będzie ok. 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% PKB. Z tej sumy:

 

  • 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE,
  • 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa),
  • ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych.

 

Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także z programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne