Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Komórki inwestycyjne

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Marcin Piątek

Omawiamy problem organizacji postępowań o zamówienie publiczne w związku z realizacją zadań przez komórkę inwestycyjną zajmującą się inwestycjami budowlanymi w samorządzie gminnym.

W każdym urzędzie gminy jednym z kluczowych elementów struktury organizacyjnej jest komórka zajmująca się inwestycjami budowlanymi. Jej głównym zadaniem jest realizacja inwestycji wyszczególnionych w gminnych dokumentach strategicznych, budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z racji wykonywanych zadań komórka taka (wydział/referat) bardzo często ma wpływ na wizerunkową, a nawet polityczną pozycję wójta, burmistrza czy prezydenta w gminie. Niedokończona droga, błędy inwestora (gminy) w zakresie budowy szkoły, przeciągający się remont boiska, dziurawe jezdnie – to tylko niektóre negatywne zjawiska, odbijające się na notowaniach organu wykonawczego w gminie, a wynikające w dużej mierze z jakości pracy komórki inwestycyjnej. Dlatego dobór osób do takiej komórki organizacyjnej musi być dokładnie przemyślany, oparty na kryteriach przede wszystkim merytorycznych.

Realizacja inwestycji gminnych nie tylko wymaga znajomości i prawidłowego stosowania przepisów prawa od strony formalnoprawnej, ale wiąże się również z koniecznością nadzorowania prac, przede wszystkim w terenie. Stąd każdy wójt, burmistrz czy prezydent stara się, aby w takiej komórce organizacyjnej zatrudniane były osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz właściwe uprawnienia budowlane, w branży budowlanej, elektrycznej czy sanitarnej, zarówno w zakresie projektowania, jak i kierowania robotami. Nie jest to proste zadanie, ponieważ zarobki w samorządzie gminnym dla specjalistów z uprawnieniami budowlanymi z reguły mocno odbiegają od wynagrodzeń w sektorze prywatnym. Praca w budżetówce, choć słabiej wynagradzana, może być jednak atrakcyjna dla fachowców z uprawnieniami co najmniej z dwóch powodów:

 

  • po pierwsze – ze względu na pewność oraz stałość zatrudnienia i wynagrodzenia;
  • po drugie – ponieważ co do zasady nie jest ona przeszkodą do wykorzystywania swoich uprawnień w pracy poza urzędem (wyjątki w tym zakresie opisano w antykorupcyjnych przepisach samorządowych).


Dobranie merytorycznego zespołu do komórki inwestycyjnej jest ważne także z tego powodu, że specjaliści z uprawnieniami budowlanymi są często w stanie:

 

  • przygotować opis przedmiotu zamówienia w inwestycjach budowlanych, tj. dokumentację projektową;
  • dokonać obmiarowania i skosztorysować zaplanowane inwestycje gminne.


Jest to istotne przede wszystkim w mniejszych urzędach gminnych – gdzie liczba inwestycji jest nieduża, adekwatna do możliwości budżetowych jednostki – generuje bowiem istotne oszczędności w zakresie ewentualnych kosztów przygotowania dokumentacji budowlanej, nawet jeśli wójt (burmistrz lub prezydent) zleci wykonanie takiej dokumentacji wraz z kosztorysowaniem własnym pracownikom w ramach umowy cywilnoprawnej. Poza tym dzięki takim specjalistom gmina jest w stanie profesjonalnie nadzorować realizowane inwestycje.

Wiedza pracowników-fachowców budowlanych w zakresie zamówień publicznych

W ramach przepisów o pracownikach samorządowych stworzono mechanizmy pozwalające na pozyskiwanie przez jednostki samorządu terytorialnego pracowników z szeroko pojmowanego sektora prywatnego. Miejscami, w których można pozyskać fachowców do komórki inwestycyjnej w urzędzie gminy – poza sektorem prywatnym (branża budowlana) – są: sektor publiczny (np. zmiana miejsca pracy urzędnika w formie przeniesienia) oraz środowiska absolwentów wyższych szkół technicznych.

Bez wątpienia specjaliści zatrudniani w komórce inwestycyjnej powinni posiadać – i co do zasady posiadają – wiedzę techniczną adekwatną do zajmowanego stanowiska. Jednak proces inwestycyjny w sektorze publicznym nie tylko wymaga przygotowania budowlanego (projektowego czy kierowania robotami), ale wiąże się również z praktycznym stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Jest to często nie lada wyzwanie dla nowych pracowników w komórce inwestycyjnej (choć nie tylko dla nowych), którzy mają obowiązek przygotować, czy też sprawdzić, dokumentację projektową albo nadzorować w ramach zadań zamawiającego realizację inwestycji, także na podstawie wymogów wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych.

[...]

Marcin Piątek
pracownik w jednostce sektora finansów publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne