Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Materiały eksploatacyjne

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Agnieszka Szulakowska

W jaki sposób zamawiający powinien przygotować opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych?

W myśl art. 29 ust. 1 pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (wykładnia językowa tych wymagań – zob. wyrok KIO z 7 stycznia 2011 r. (KIO/UZP 2752/10). Należy pamiętać także o konieczności przestrzegania regulacji określonej w art. 29 ust. 3 pzp.

Podział materiałów eksploatacyjnych

Każdy zamawiający, kupując drukarkę, kserokopiarkę lub urządzenie wielofunkcyjne, powinien bezwzględnie zwrócić uwagę na materiały eksploatacyjne, do których zaliczamy tusze, tonery, bębny, ponieważ stanowią one najbardziej kosztowny element eksploatacyjny urządzenia drukującego. Warto obliczyć całkowity koszt użytkowania urządzenia i przy wyborze oferty kierować się np. kosztem wydruku pojedynczej strony, a nie ceną zakupu urządzenia.


Materiały eksploatacyjne można podzielić na trzy grupy:

 

  • oryginalne materiały eksploatacyjne – materiały eksploatacyjne wyprodukowane na zlecenie producenta danego urządzenia i oznaczone logiem tego producenta (dalej: OME);
  • zamienne materiały eksploatacyjne – materiały eksploatacyjne niewyprodukowane na zlecenie producenta urządzenia i nieoznaczone logiem producenta urządzenia (dalej: ZEM);
  • regenerowane materiały eksploatacyjne – w materiałach tych wykorzystuje się zużyte kartridże jako bazę surowcową; w procesie regenerowania materiału eksploatacyjnego wymienia się jego zużyte części i elementy.


Zarówno OME, jak i ZEM produkowane są w 100% z nowych surowców i komponentów, z tą różnicą, że zamienniki wytwarzane są na bazie nieco innych części niż oryginały, ale ich jakość i wydajność nie powinny odbiegać od oryginałów.

Uwaga na jakość

Podstawą prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i związane z nią dokumenty, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, jak również wyjaśnienia i zmiany treści siwz. Zatem to, co otrzymamy, zależy od tego, w jaki sposób opracujemy siwz.

Zamawiający, chcąc otrzymać dobre tusze i tonery, które nie zniszczą jego urządzeń drukujących, przy opisie przedmiotu zamówienia powinien postawić na jakość. Musi przy tym pamiętać o jednej z fundamentalnych zasad udzielania zamówień, a mianowicie o tym, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 pzp).

Określenie wymagań

Przygotowując opis przedmiotu zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, należy określić obligatoryjne minimalne wymagane parametry, jakimi poszczególne materiały powinny się charakteryzować. W tym celu w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wskazuje cechy techniczne i jakościowe istotne z punktu widzenia jego rzeczywistych potrzeb, m.in.:

a) rodzaj materiału eksploatacyjnego (np. toner lub tusz); w przypadku urządzeń kolorowych wymianie podlega nie jeden, ale cztery zasobniki z tonerem (w czterech podstawowych kolorach: czarny, cyjan, magenta i żółty);
b) markę (nazwę) i model (symbol) urządzenia, do którego przeznaczony jest materiał eksploatacyjny, indeks producenta (symbol produktu oryginalnego);
c) zamawianą ilość, w tym również ilość w ramach prawa opcji (można określić minimalną i maksymalną ilość) oraz jednostkę miary;
d) wydajność (liczbę możliwych do uzyskania kopii), np. wydajność zgodnie z normą:

  • ISO/IEC 19752 (dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych), ISO/IEC 19798 (dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych) oraz ISO/IEC 24711 (dla wkładów drukujących) jest co najmniej taka, jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów urządzeń,
  • ISO/IEC 19752 – norma pomiarów wydajności dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku,
  • ISO/IEC 19798 – norma pomiarów wydajności dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku,
  • ISO/IEC 24711 – norma pomiarów wydajności dla kolorowych kartridży atramentowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku,
  • ISO/IEC 24712 – norma pomiarów wydajności dla kolorowych kartridży tonerowych oraz do komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym, które posiada cyfrową ścieżkę wydruku; można również określić minimalną liczbę stron, wskazując format arkusza przy średnim zadruku określonym w procentach, np. „wydajność min. 2500 stron A4 przy średnim zadruku 5%”; zamawiający może też wymagać, aby materiały eksploatacyjne (tusze i tonery) były maksymalnej wydajności: „w sytuacji, gdy dla danego modelu urządzenia istnieje materiał o zwiększonej wydajności, wykonawca zobligowany jest zaoferować materiał o zwiększonej wydajności”;


[...]

Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk; pracuje w jednostce sektora finansów publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne