Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 04-08-2008
Tagi:    kosztorys   konsorcjum   siwz   pełnomocnictwo

Orzecznictwo Krajowiej Izby Odwoławczej


Z uwagi na szczególny charakter postępowania toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocnictwa składane w tym postępowaniu muszą mieć charakter rodzajowy

 

Sygn. akt: KIO/UZP 649/08,

postanowienie z dnia 11 lipca 2008 r.


Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie Konsorcjum firm X Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Y Sp. j. z siedzibą w Warszawie złożyło odwołanie od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu z dnia 12 czerwca 2008 r. Wykonawca, firma Z SA z siedzibą w Krakowie, zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, a wykonawca M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego. Krajowa Izba Odwoławcza, na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia oraz wyjaśnień złożonych przez strony niniejszego postępowania w trakcie posiedzenia, ustaliła, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 Pzp z uwagi na fakt, iż odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Odwołujący się 27 czerwca 2008 r. wniósł odwołanie. Zostało ono podpisane przez Małgorzatę T. – członka zarządu oraz przez Renatę P. – kontrolera finansowego firmy X. Upoważnienie do podpisania odwołania dla Małgorzaty T. wynika wprost z odpisu aktualnego KRS. Renata P. pełnomocnictwem z dnia 19 maja 2008 r. podpisanym przez Magdalenę T. i Małgorzatę T. została umocowana do składania w imieniu spółki X oświadczeń woli i podpisywania umów zawieranych przez tę firmę z innymi podmiotami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez ograniczenia co do wartości tych umów. Z treści udzielonego pełnomocnictwa nie wynika możliwość składania środków ochrony prawnej w postaci odwołania w imieniu firmy X przez Renatę P. Z uwagi na szczególny charakter postępowania toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocnictwa składane w tym postępowaniu muszą mieć charakter rodzajowy. Pełnomocnictwo ogólne, niewskazujące rodzaju czynności, do których upoważniony jest umocowany, uniemożliwia skuteczne wniesienie odwołania. Z powyższych względów Izba uznała, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, czyli wypełnia przesłanki określone w przepisie art. 187 ust. 4 pkt 3 Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne