Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 04-08-2008
Tagi:    kosztorys   konsorcjum   siwz   pełnomocnictwo

Orzecznictwo Krajowiej Izby Odwoławczej


Z uwagi na szczególny charakter postępowania toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocnictwa składane w tym postępowaniu muszą mieć charakter rodzajowy

 

Sygn. akt: KIO/UZP 649/08,

postanowienie z dnia 11 lipca 2008 r.


Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie Konsorcjum firm X Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Y Sp. j. z siedzibą w Warszawie złożyło odwołanie od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu z dnia 12 czerwca 2008 r. Wykonawca, firma Z SA z siedzibą w Krakowie, zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, a wykonawca M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego. Krajowa Izba Odwoławcza, na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia oraz wyjaśnień złożonych przez strony niniejszego postępowania w trakcie posiedzenia, ustaliła, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 Pzp z uwagi na fakt, iż odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Odwołujący się 27 czerwca 2008 r. wniósł odwołanie. Zostało ono podpisane przez Małgorzatę T. – członka zarządu oraz przez Renatę P. – kontrolera finansowego firmy X. Upoważnienie do podpisania odwołania dla Małgorzaty T. wynika wprost z odpisu aktualnego KRS. Renata P. pełnomocnictwem z dnia 19 maja 2008 r. podpisanym przez Magdalenę T. i Małgorzatę T. została umocowana do składania w imieniu spółki X oświadczeń woli i podpisywania umów zawieranych przez tę firmę z innymi podmiotami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez ograniczenia co do wartości tych umów. Z treści udzielonego pełnomocnictwa nie wynika możliwość składania środków ochrony prawnej w postaci odwołania w imieniu firmy X przez Renatę P. Z uwagi na szczególny charakter postępowania toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocnictwa składane w tym postępowaniu muszą mieć charakter rodzajowy. Pełnomocnictwo ogólne, niewskazujące rodzaju czynności, do których upoważniony jest umocowany, uniemożliwia skuteczne wniesienie odwołania. Z powyższych względów Izba uznała, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, czyli wypełnia przesłanki określone w przepisie art. 187 ust. 4 pkt 3 Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne