Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Data publikacji: 01-12-2017 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    siwz   gwarancja   roboty budowlane

Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego albo też jako treść oferty.

W związku z tym decydujące znaczenie w rozróżnieniu charakteru próbki ma to, jaką rolę przypisał jej zamawiający w treści siwz i jakiemu celowi ona służy. Jeżeli próbka stanowi podstawę do tego, by złożoną przez wykonawcę ofertę ocenić w ramach kryterium oceny ofert (w szczególności kryterium jakościowego), to należy uznać, że stanowi ona integralną część oferty, tak jak pozostałe parametry oceniane w ramach kryteriów (jak np. cena, gwarancja), nie jest natomiast dokumentem potwierdzającym spełnienie przez wykonawcę warunków przedmiotowych. W takiej sytuacji nie można uzupełnić próbki, która nie została złożona wraz z ofertą.

W wyroku z 25 marca 2015 r. (KIO 506/15) KIO wskazała: „Należy przyjąć, że próbka stanowi pewną materializację przedmiotu oferty, która ma służyć namacalnemu, empirycznemu zbadaniu cech i właściwości przedmiotu oferty lub nawet jego działania w formule opisanego w SIWZ eksperymentu (…)”.

Gdy próbka pełni rolę dokumentu przedmiotowego, to potwierdza, że produkt spełnia wymogi postawione przez zamawiającego (np. parametry techniczne oferowanego sprzętu/usług spełniają wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia). W takiej sytuacji zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia tej próbki dopiero po ocenie ofert i wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ust. 1 i 2 pzp). Pamiętajmy również, że w przypadku dokumentu przedmiotowego ma zastosowanie art. 26 ust. 3 i 4 pzp.


 Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk; pracuje w jednostce sektora finansów publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne