Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Ostatnia szansa

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Łukasz Laszczyński

Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej a zawarcie umowy w postępowaniach poniżej i powyżej 10 i 20 mln euro oraz nowelizacyjne zmiany w tym zakresie.

Konieczność dostosowania polskich regulacji dotyczących ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) do wymogów prawa wspólnotowego legła u podstaw projektu kolejnej nowelizacji tejże ustawy. Celem projektowanych zmian jest nie tylko doprowadzenie do stanu pełnej harmonizacji obecnie obowiązującego Pzp z prawem wspólnotowym, lecz także usprawnienie procesu udzielania zamówień publicznych w kontekście przygotowań do turnieju finałowego UEFA EURO 2012. Pomimo działań, którym przyświeca idea podjęcia wszelkich możliwych kroków mających umożliwić sprawną realizację projektu pod nazwą EURO 2012, nie należy zapominać, iż system zamówień publicznych to nie tylko normy prawne interpretowane przez ich adresatów z przepisów, lecz także ludzie zaangażowani w proces udzielania zamówień publicznych.

Tendencja wzrostowa

Wartość rynku zamówień publicznych w Polsce, zgodnie z oficjalnymi danymi przedstawionymi przez Urząd Zamówień Publicznych, wynosiła w 2007 r. 103,1 mld zł, w 2006 r. – 79,6 mld zł, a w 2005 r. – 68,1 mld zł. Rynek ten, jak widać, cechuje stale postępujący wzrost jego wartości, a perspektywa okresu programowania na lata 2007-2013 i możliwość pozyskiwania funduszy unijnych pozwoli, moim zdaniem, na utrzymanie dotychczasowej tendencji wzrostowej. Taki stan rzeczy sprawia, że zamawiający i wykonawcy postrzegani są w procesie udzielania zamówień publicznych jako dwie grupy oponentów, stających po przeciwnych stronach barykady, a motywacje oraz cele, jakie przyświecają dwóm stronom, czasem mają zupełnie rozbieżny charakter. Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnienia skargi, składanej na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wraz z możliwością wnioskowania o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu dla zamówień przekraczających 20 mln euro w przypadku robót budowlanych oraz 10 mln euro w przypadku dostaw lub usług, w kontekście projektowanych zmian w przedmiotowym zakresie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne