Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Artykuły biurowe

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: fot. Ingram Publishing

Materiały biurowe można zamawiać w dwóch wariantach: jako dostawy ściśle określonych artykułów z podaniem dokładnych ich ilości lub z podaniem jedynie ilości orientacyjnych, gdzie ostateczna ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego.

Postępując zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – dalej: Pzp), zamawiający dokonują najczęściej zakupu materiałów biurowych zarówno w trybie przetargu nieograniczonego, jak również w trybie zapytania o cenę, przygotowując stosowne specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Specyfikacje takie muszą zawierać informacje wynikające z art. 36 ust. 1 Pzp, natomiast dane wynikające z art. 36 ust. 2 tejże ustawy muszą być zamieszczane w specyfikacji tylko wtedy, gdy procedury opisane w tym przepisie będą występowały w prowadzonym postępowaniu. Oczywiście zamawiający może odnieść się do tych zapisów nawet wtedy, gdy ich nie będzie stosować, pisząc, że nie przewiduje się ich stosowania. Dostawy materiałów biurowych najczęściej dokonywane są sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb zamawiającego. Pamiętać jednak należy o tym że nigdy nie były i nie są dostawami powtarzającymi się okresowo. Zamawiający, przygotowując opis przedmiotu zamówienia, grupują czasem artykuły biurowe i korzystając z faktu, iż przedmiot zamówienia jest podzielny, dopuszczają składanie przez wykonawców ofert częściowych w myśl art. 83 ust. 2 i 3 Pzp. Wykonawcy mogą wtedy złożyć swoje oferty na jedną, dwie lub wszystkie opisane przez zamawiającego grupy. Pamiętać trzeba jednak o tym, że złożona przez wykonawcę oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej grupie przez zamawiającego. Kolejną cechą charakterystyczną dla tego typu postępowań jest dopuszczenie przez zamawiającego składania ofert równoważnych, co powoduje, że użycie w opisie przedmiotu zamówienia takich nazw własnych jak np. Parker pokazuje, że wykonawca może zaoferować produkt o innej nazwie, pod warunkiem, że będzie on posiadać nie gorsze parametry oraz właściwości, co produkty podane przykładowo. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest w ofercie zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna. W większości przypadków ilości zamawianego asortymentu podane w siwz są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania oferty, a więc mogą one w trakcie realizacji umowy ulec zmianie. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne