Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Bezprawne zapisy

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Robert Rytwiński

Ceny jednostkowe podawane w ofertach przez wykonawców wynikają wyłącznie z ich wyliczeń odnośnie zysków i kosztów. Zamawiający nie może więc w to w żaden sposób ingerować i narzucać sposobu kalkulacji tych kwot.

Konieczność stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) przez jednostki sektora finansów publicznych bezpośrednio wynika z art. 35 ust. 4, ustawy o finansach publicznych (DzU z 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), gdzie ustawodawca określił, iż: „Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych”.

Skuteczne wydatkowanie środków

Każda jednostka – realizując zadania w zakresie posiadanych kompetencji, których wykonanie związane jest z wydatkowaniem środków publicznych – korzysta w tym celu z procedur przetargowych. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający powinien poprzedzić udzieleniem sobie odpowiedzi na następujące pytania:

 

  • Co jest przedmiotem zamówienia?
  • Jaka jest wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia?
  • Jakie warunki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia?

 

Wbrew pozorom, uzyskane odpowiedzi stanowić będą w dużej mierze o sukcesie prowadzonego postępowania. Większość zamawiających narzeka na obowiązujące przepisy prawne, wskazując je jako główny czynnik utrudniający skuteczne wydatkowanie środków publicznych, w tym także dotacji unijnych. Niejednokrotnie słyszymy wypowiedzi na łamach prasy i telewizji, jak rozwiązania prawne zastosowane w obowiązującej ustawie utrudniają realizację zadań jednostkom sektora finansów publicznych. O tym, jak skuteczne są to narzekania świadczy fakt, że wszystkie nowelizacje ustawy uzasadniane były m.in. konicznością dostosowania obowiązującego prawa do dyrektyw unijnych oraz ułatwieniem zamawiającym wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych. Możliwe jest jednak skuteczne przeprowadzenie procedury na dostawy, usługi lub roboty budowlane w oparciu o istniejące rozwiązania prawne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne