Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Marcin Meducki

Twoja cena: 60,00 zł / 128,00 zł

Zamów

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz
 

Grzegorz Mazurek

Twoja cena: 10,00 zł / 128,00 zł

Zamów

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

Osobiste wykonanie części zamówienia przez wykonawcę

Data publikacji: 08-11-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

W treści art. 36a ust. 2 pzp ustawodawca wskazał, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a w przypadku zamówień na dostawy – prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

Z przepisu tego wynika więc, że zamawiający może zakazać podwykonawstwa, ale tylko w zakresie tej części zamówienia, która jest kluczowa, co oznacza, że wyłączona jest możliwość jej realizacji przez podwykonawcę. Pojęcie „kluczowe części zamówienia” nie zostało jednak zdefiniowane w pzp. Zastrzeżenie obowiązku wykonania kluczowej części zamówienia oznacza wykonanie przez wykonawcę tej części zamówienia siłami własnymi, przy zaangażowaniu własnego personelu. Zadaniem zamawiającego jest zdefiniowanie zakresu zamówienia, co do którego wymaga, aby w danym postępowaniu był on wykonywany osobiście przez wykonawcę.

Kluczowe części zamówienia nie oznaczają całego zakresu zamówienia, mimo że każda część wykonywanych prac ma wpływ na efekt końcowy. Potwierdza to Krajowa Izba Odwoławcza:

 

  • Uchwała KIO z 11 sierpnia 2015 r. (KIO/KD 43/15)


„Określenia «kluczowe części zamówienia» nie można odnosić do całego zakresu zamówienia wyłącznie dlatego, że każdy z elementów robót ma wpływ na końcowy efekt wykonania całości robót. Jak słusznie zauważył Prezes UZP, powyższa interpretacja prowadziłaby do całkowitego wyłączenia możliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, co jest sprzeczne z generalną zasadą, określoną w art. 36a ust. 1 Pzp (...). Przepis ust. 2 tego artykułu wskazuje na wyjątek od tej zasady, przyznając zamawiającemu uprawnienie do zastrzeżenia (...) do osobistego wykonania przez wykonawcę (...) kluczowych części zamówienia (...). Tak, jak wszystkie wyjątki od generalnej zasady, również ten podlega ścisłej interpretacji i nie może być interpretowany rozszerzająco”.

Jeżeli zamawiający nie dopuszcza, aby całość robót została wykonana przez podwykonawców, i jednocześnie nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, oznacza to, że w rzeczywistości żadna z części zamówienia nie jest dla niego kluczowa, ponieważ nie określił jej zakresu. W konsekwencji całość zamówienia może zostać wykonana przez podwykonawców.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne