Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Osobiste wykonanie części zamówienia przez wykonawcę

Data publikacji: 08-11-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

W treści art. 36a ust. 2 pzp ustawodawca wskazał, że zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a w przypadku zamówień na dostawy – prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją.

Z przepisu tego wynika więc, że zamawiający może zakazać podwykonawstwa, ale tylko w zakresie tej części zamówienia, która jest kluczowa, co oznacza, że wyłączona jest możliwość jej realizacji przez podwykonawcę. Pojęcie „kluczowe części zamówienia” nie zostało jednak zdefiniowane w pzp. Zastrzeżenie obowiązku wykonania kluczowej części zamówienia oznacza wykonanie przez wykonawcę tej części zamówienia siłami własnymi, przy zaangażowaniu własnego personelu. Zadaniem zamawiającego jest zdefiniowanie zakresu zamówienia, co do którego wymaga, aby w danym postępowaniu był on wykonywany osobiście przez wykonawcę.

Kluczowe części zamówienia nie oznaczają całego zakresu zamówienia, mimo że każda część wykonywanych prac ma wpływ na efekt końcowy. Potwierdza to Krajowa Izba Odwoławcza:

 

  • Uchwała KIO z 11 sierpnia 2015 r. (KIO/KD 43/15)


„Określenia «kluczowe części zamówienia» nie można odnosić do całego zakresu zamówienia wyłącznie dlatego, że każdy z elementów robót ma wpływ na końcowy efekt wykonania całości robót. Jak słusznie zauważył Prezes UZP, powyższa interpretacja prowadziłaby do całkowitego wyłączenia możliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, co jest sprzeczne z generalną zasadą, określoną w art. 36a ust. 1 Pzp (...). Przepis ust. 2 tego artykułu wskazuje na wyjątek od tej zasady, przyznając zamawiającemu uprawnienie do zastrzeżenia (...) do osobistego wykonania przez wykonawcę (...) kluczowych części zamówienia (...). Tak, jak wszystkie wyjątki od generalnej zasady, również ten podlega ścisłej interpretacji i nie może być interpretowany rozszerzająco”.

Jeżeli zamawiający nie dopuszcza, aby całość robót została wykonana przez podwykonawców, i jednocześnie nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, oznacza to, że w rzeczywistości żadna z części zamówienia nie jest dla niego kluczowa, ponieważ nie określił jej zakresu. W konsekwencji całość zamówienia może zostać wykonana przez podwykonawców.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne