Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Popatrz, powąchaj, skosztuj i wybierz

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Józef Kunicki
Autor: Agnieszka Matysek

Bardzo ważnym elementem wyboru właściwego wykonawcy przy dostawach artykułów spożywczych jest ocena jakości oferowanych produktów. Jak to zrobić zgodnie z literą prawa i zasadami udzielania zamówień publicznych, spróbuję przedstawić poniżej.

Poruszając kwestię dostaw artykułów spożywczych zamawianych w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), nie muszę chyba szczególnie nikogo przekonywać, że udzielenie takiego zamówienia wymaga od zamawiającego bardzo dużego nakładu pracy. W szczególności, gdy w efekcie przeprowadzonego postępowania chciałby on otrzymywać produkty o bardzo dobrej jakości. Na rynku występuje bowiem bardzo duże zróżnicowanie jakości oferowanych produktów oferowanych przez poszczególne podmioty zajmujące się obrotem żywnością. Wyboru oferty najkorzystniejszej w wielu postępowaniach na dostawy artykułów spożywczych nie można ograniczyć jedynie do najniższej ceny ofertowej. Szczególnie dotyczy to takich produktów, jak: wędliny, wyroby piekarnicze, artykuły mleczarskie czy przetwory spożywcze. W takich przypadkach należy odwołać się do pozostałych kryteriów oceny ofert przewidzianych w art. 91 Pzp, głównie do kryterium jakości przedmiotu zamówienia. Kryterium to jest jednak trudne do zmierzenia i w wielu przypadkach bardzo kontrowersyjne. Dlatego też zamawiający musi bardzo precyzyjnie wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na czym będzie polegała ocena spełniania tego kryterium i jakie elementy będzie brał pod uwagę w tym zakresie. Bardzo ważną kwestią jest dobór właściwej proporcji tych kryteriów oceny. Szczególnie trudną sprawą jest także zobiektywizowanie samej oceny jakości, a więc określenie szczegółowych zasad – wytycznych dla osób, które przeprowadzać będą wspomnianą ocenę jakości. Jak te wszystkie kwestie pogodzić, przedstawię na przykładzie jednostki szkoleniowej policji zajmującej się m.in. zbiorowym żywieniem osób. Oprócz zadań typowo edukacyjnych, zamawiający ten ma również obowiązek kwaterować i żywić całodobowo ok. 600 słuchaczy.  Przywołana wyżej liczba nie jest stała w całym roku budżetowym jednostki, gdyż uzależniona jest od liczby skierowań z jednostek terenowych policji. Koordynacją oraz zapewnieniem jak najbardziej efektywnego wykorzystania miejsc szkoleniowych zajmuje się komórka kadrowo-szkoleniowa na szczeblu centralnym, gdyż w kraju funkcjonują jeszcze cztery podobne jednostki szkoleniowe. Z tego też względu zamówienia na dostawy produktów żywnościowych stanowią tzw. zamówienia powtarzające się okresowo.

Opis przedmiotu zamówienia

Rzetelny opis przedmiotu zamówienia jest bardzo istotny zarówno z punktu widzenia wykonawców, jak i zamawiających. Ma bowiem bezpośrednie przełożenie na jakość przygotowywanej oferty przetargowej. Mało precyzyjny i zbyt uogólniony opis przedmiotu zamówienia stwarza wykonawcom zbyt wiele możliwości interpretacyjnych, rodzi wiele niedomówień, a niekiedy potrzebę kierowania do zamawiającego pytań o wyjaśnienie treści siwz. Opisując przedmiot zamówienia na dostawy wędlin, zamawiający winien zamieścić w nim przede wszystkim takie elementy, jak:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne