Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Szkoda musi być potwierdzona

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Arkadiusz Szyszkowski
Tagi:    oświadczenie   szkoda   kary umowne
Autor: Bartłomiej Brosz

Przygotowywana nowelizacja prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie obowiązku wykluczania nierzetelnych wykonawców.

W obowiązującym stanie prawnym zamawiający bierze pod uwagę termin (datę) wystąpienia ewentualnej szkody i sprawdza, czy mieści się ona w okresie trzyletnim, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania (najczęściej dnia zamieszczenia albo publikacji ogłoszenia). Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów zamawiający będzie badał, czy prawomocny wyrok potwierdzający zaistnienie szkody został wydany na trzy lata przed dniem wszczęcia postępowania. Wbrew pozornej prostocie tego rozwiązania jest to zmiana dość niejednoznaczna, jeżeli chodzi o jej skutki dla wykonawcy, ponieważ między wystąpieniem szkody a wydaniem prawomocnego wyroku często mijają lata. Wynika z tego, że zamawiający będzie uwzględniał dłuższy okres działalności rynkowej wykonawcy, a szkoda spowodowana nawet wiele lat wcześniej może negatywnie wpływać na pozycję wykonawcy. Z drugiej jednak strony brak prawomocnego wyroku nałoży na wykonawcę swoisty immunitet od wykluczenia w wypadku spowodowania szkód bliższych dacie ogłoszenia postępowania. Pojawiające się w dyskusji nad nowym rozwiązaniem głosy, iż proponowany sposób liczenia trzyletniego terminu nie zmieni tej regulacji, są błędne. Wystarczy prześledzić to na następującym przykładzie.

 

Przykład

Wykonawca wyrządził szkodę, nienależycie wykonując zamówienie w czerwcu 2008 r. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami jego wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić maksymalnie do czerwca 2011 r. (czerwiec 2008 + 3 lata = czerwiec 2011). W żadnym postępowaniu wszczętym tym terminie zamawiający nie będzie mógł wykluczyć tego, wykonawcy, uzasadniając to przedmiotową szkodą, niezależnie od tego, czy zostanie wydany prawomocny wyrok stwierdzający wystąpienie szkody, czy też nie. Natomiast w oparciu o nową regulację dochodzi czynnik czasu trwania procesu. Szkoda wyrządzona w czerwcu 2008 r. będzie musiała najpierw zostać oceniona i poprzez roszczenie złożona w sądzie. Ten etap może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy od jej wystąpienia (dla uproszczenia – 6 miesięcy) – w zależności od przedmiotu zamówienia i zakresu oraz wielkości szkody. Następnie zamawiający musi doprowadzić do wydania wyroku stwierdzającego szkodę. Czas trwania procesu (2 instancje) to od roku do kilku lat, o ile sąd wyższej instancji nie zwróci sprawy do ponownego rozpoznania (optymistycznie dla uproszczenia – 2,5 roku). Wyrok może zapaść w czerwcu 2011 r. Od uprawomocnienia się wyroku należy liczyć trzyletni termin, a więc – czerwiec 2008 + 6 m-cy + 2,5 roku + 3 lata = czerwiec 2014 r. Tak długie terminy powodują zupełną nieprzydatność proponowanego przepisu jako skutecznego narzędzia służącego zamawiającemu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne