Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Mechanizm norweski

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Bartłomiej Brosz

Pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dla państw-beneficjentów, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

Z ogólnej kwoty wsparcia wynoszącej 1,239 mld euro Polska otrzymała 533,51 mln euro. W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Pomoc jest udzielana w ramach dwóch instrumentów finansowych:

 

1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Od ochrony środowiska do badań naukowych

Przyznana Polsce kwota będzie wykorzystywana do 2009 r. na projekty realizowane w ramach ściśle zdefiniowanych obszarów priorytetowych, takich jak:

 

1. ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,

2. promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,

3. ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,

4. rozwój zasobów ludzkich m.in. poprzez promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,

5. opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,

6. badania naukowe.

 

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG oraz na zasadach pierwszeństwa w zakresie następujących dodatkowych czterech obszarów priorytetowych:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne