Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Mechanizm norweski

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Bartłomiej Brosz

Pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dla państw-beneficjentów, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

Z ogólnej kwoty wsparcia wynoszącej 1,239 mld euro Polska otrzymała 533,51 mln euro. W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Pomoc jest udzielana w ramach dwóch instrumentów finansowych:

 

1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Od ochrony środowiska do badań naukowych

Przyznana Polsce kwota będzie wykorzystywana do 2009 r. na projekty realizowane w ramach ściśle zdefiniowanych obszarów priorytetowych, takich jak:

 

1. ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,

2. promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,

3. ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,

4. rozwój zasobów ludzkich m.in. poprzez promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,

5. opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,

6. badania naukowe.

 

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG oraz na zasadach pierwszeństwa w zakresie następujących dodatkowych czterech obszarów priorytetowych:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne