Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Usługi psychiatryczne

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Marta Juraszek-Ciupa

Zapewnienie wizyt psychiatrycznych w miejscu zamieszkania klienta jest jednym z elementów składających się na pracę socjalną. Wyłonienie wykonawcy na świadczenie tych usług następuje w trybie pzp.

Jednym z zadań wynikających z zakresu prowadzonej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: MOPS) jest zapewnienie m.in. pomocy w formie pracy socjalnej. Dla kompleksowego wsparcia klienta zachodzi konieczność ciągłego poszerzania wachlarza oferowanego wsparcia. Zapewnienie usług w formie wizyt psychiatrycznych w miejscu zamieszkania klienta jest jednym z elementów składających się na pracę socjalną.

Specyfika pomocy psychiatrycznej w ramach pracy socjalnej

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Świadczona jest przy tym osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Pomoc ta kierowana jest do klientów z problemem zaburzeń psychicznych, którzy samodzielnie nie są w stanie udać się do lekarza. Aby możliwa była wizyta lekarza psychiatry w miejscu zamieszkania klienta, klient lub jego rodzina muszą wyrazić na nią zgodę.

 

Potrzebę wejścia lekarza psychiatry w środowisko zgłasza pracownik socjalny po wcześniejszym, dokładnym zdiagnozowaniu jego sytuacji oraz wykorzystaniu innych możliwych zasobów klienta.

 

MOPS jest jednostką finansów publicznych zobowiązaną wydatkować środki publiczne w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane zawiera na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych – art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.). Ponieważ co roku wzrasta zapotrzebowanie na świadczenie usług psychiatrycznych, a kwota przeznaczona na to zadanie przekracza wartość 14 tys. euro, to wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług medycznych psychiatrycznych następuje na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne