Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia?

Data publikacji: 02-10-2017 Autor: Agnieszka Suchecka
Tagi:    konsorcjum

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. (C-387/14) kwestia ta wydaje się prawie oczywista. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne KIO Trybunał wyjaśnił, że wykonawca nabywa realne doświadczenie przez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej części zamówienia, do którego w całości powołana była cała grupa – czyli konsorcjum.

Tym samym wykonawca wchodzący w skład konsorcjum nie ma prawa powoływać się na zakres zamówienia, w którym nie uczestniczył osobiście. I tu zaczyna się problem praktyczny, na który odpowiedzi próżno szukać w powołanym wyroku. Oczywiste jest, że instytucja zamawiająca powinna mieć do czynienia z rzeczywiście doświadczonymi wykonawcami, a nie jedynie takimi, którzy firmowali zamówienie, finansowali je lub pobierali wynagrodzenie za ponoszenie ryzyka solidarnej odpowiedzialności. Jednak w rzeczywistości nie zawsze da się jednoznacznie ocenić, który podmiot faktycznie dany zakres prac wykonywał (choćby w usługach intelektualnych). Zamawiający może też stanąć przed konkretnym pytaniem: czy bardziej doświadczony jest ten podmiot, który sam wykonał obiekt w 50%, czy ten, który choć samodzielnie wykonał 10%, to tak zorganizował pracę swoim podwykonawcom, że obiekt ukończono należycie i w terminie.

Choć od wydania wspomnianego wyroku wielu komentatorów skupia się na tym zagadnieniu z perspektywy wykonawców, warto sprawę odwrócić i raczej instytucjom zamawiającym polecić, by przyjrzały się formułowanym warunkom. To dobry czas, by odejść od określania warunku posiadania doświadczenia odpowiadającego całości zadania, które ma zostać wykonane. Lepszym rozwiązaniem będzie wyodrębnienie tych zakresów prac lub usług, w których doświadczenie jest potrzebne, by wykonać zamówienie.


Agnieszka Suchecka
radca prawny, lider zespołu Budownictwo Infrastrukturalne w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy

 

 

 

 

 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne