Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Niełatwa interpretacja

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Anna Dunajewska-Bańka

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji.

Jedną z naczelnych zasad ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) jest określona w art. 7 ust. 1 zasada przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Reguła ta stanowi fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych. Zamawiający jest więc zobligowany do przestrzegania wskazanych zasad zarówno w fazie przygotowywania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada zachowania uczciwej konkurencji znajduje rozwinięcie w dalszych przepisach Pzp1. Szczególne znaczenie mają w tym zakresie: art. 22 ust. 2, art. 27 ust. 3, art. 29, art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2, art. 60d ust. 2, art. 63 ust. 3, art. 71 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 90, art. 100 ust. 4, art. 102 ust. 4 Pzp.

Pojęcie uczciwej konkurencji

Nakaz określony w art. 7 ust. 1 Pzp nie odnosi się wprost do ustaw: z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uoznk) i z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik), jednak ich przepisy, obok przepisów samego Pzp, stanowić będą główne wytyczne w kształtowaniu właściwych wzorców zachowań zamawiającego. Nie oznacza to jednak obowiązku ograniczenia znaczenia pojęcia uczciwej konkurencji tylko do znaczenia nadanego mu przez te ustawy. Zasada ta, jako podstawowa w postępowaniu, winna być bowiem zakreślona maksymalnie szeroko, aby spełnione zostały główne cele systemu zamówień publicznych2. Przepisy uoznk definiują w art. 3 ust. 1 pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Jest nim działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W art. 3 ust. 2 wskazane są przykłady czynów nieuczciwej konkurencji. Głównym celem zasady zachowania uczciwej konkurencji jest chronienie sprawnie funkcjonującego rynku. Poza tym „ma ona na celu zapobieżenie ograniczeniu swobody dostępu do rynku i przeciwdziała wykorzystywaniu pozycji monopolistycznej na rynku, sprzyjając efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych. Konkurencja realnie sprzyja tworzeniu warunków do wyboru przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty i pobudza uczestników do wzajemnego konkurowania. Gwarantuje podmiotom działającym na rynku zamówień publicznych najszerszą z możliwych swobodę działania i dokonywania wyboru”3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne