Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

W jakim zakresie wykonawca może powołać się na zamówienia realizowane w ramach konsorcjum, w celu wykazania doświadczenia?

Data publikacji: 02-10-2017 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    konsorcjum

Stanowisko Izby dotyczące sposobu dokonywania oceny podmiotowej konsorcjum na szczęście ulega ostatnio istotnym zmianom. Przestało już bowiem budzić wątpliwości, że kilku niedoświadczonych członków konsorcjum nie stanowi jednego, posiadającego wymagany potencjał, podmiotu (zob. np. KIO 375/15).

Również problem powoływania się przez poszczególnych wykonawców na potencjał „zdobyty” w ramach wcześniejszego konsorcjum doczekał się rewizji: zauważono, że wykonanie zadania przez konsorcjum nie jest faktycznym wykonaniem prac przez dany podmiot, ponieważ doświadczenie należy postrzegać w kategoriach faktycznych, a nie prawnych – jako rzeczywiste zrealizowanie części lub całości zamówienia, nie zaś jako skutki prawne powiązań wynikających z wcześniej zawartych umów. Odpowiedzialność solidarna nie pociąga za sobą dopuszczalności powoływania się przez jednego członka konsorcjum na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia, a więc legitymowania się pełnym doświadczeniem wynikającym z realizacji całego zadania. Pozytywna ocena konsorcjum nie jest zaś równoznaczna z przyjęciem, że każdy działający w jego ramach podmiot tak samo prawidłowo zrealizował swoje prace (zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z 12 lipca 2017 r., II SA/Bd 584/17, potwierdzający pogląd prezentowany w wyroku KIO z 7 lutego 2017 r., KIO 167/17).

Jest to podejście ze wszech miar słuszne. Warto dodać, że już w 2007 r. TSUE sformułował stanowisko, zgodnie z którym członek konsorcjum może się powołać na doświadczenie całego konsorcjum, o ile brał czynny udział w zarządzaniu i administrowaniu sprawami konsorcjum podczas realizacji zamówienia w przeszłości, niezależnie od ilości wykonanych przez siebie robót (orzeczenie TSUE z 18 lipca 2007 r. w sprawie C-399/05, Komisja p. Grecji).


Irena Skubiszak-Kalinowska
radca prawny, były arbiter z listy Prezesa UZP, właściciel Kancelarii ISK wyróżniona w rankingu indywidualnych prawników Chambers Global 2016

 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne