Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zamówienia na świecie

Data publikacji: 05-09-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    siwz   zamówienia publiczne

Przedstawiamy rezultaty analizy porównawczej, przygotowanej przez Bank Światowy, prezentującej uregulowania dotyczące zamówień publicznych w 180 państwach.

Na początku 2017 r. Bank Światowy upublicznił analizę (dalej: analiza) pt. Benchmarking Public Procurement 2017, assessing public procurement regulatory systems in 180 economies1, w której zostały porównane uregulowania dotyczące zamówień publicznych w 180 państwach. Analiza składa się z dwóch części:

1) globalne podsumowanie;
2) ocena uregulowań dotyczących zamówień publicznych; obowiązujących w każdym ze 180 państw.

W ramach niniejszego artykułu przedstawione zostaną główne wnioski płynące z analizy, ciekawe fakty dotyczące funkcjonowania systemów zamówień w poszczególnych państwach, a także ocena regulacji obowiązujących w Polsce.

Wielkość i skala zamówień publicznych

Im niższy poziom Produktu Krajowego Brutto (PKB), tym większa jego część przeznaczana jest na zamówienia publiczne. W przypadku krajów o niskim poziomie PKB odsetek ten wynosi 14,5%, w państwach o średnim PKB – 13,6%.

Informatyzacja zamówień publicznych

Choć od jakiegoś czasu wiele mówi się o informatyzacji zamówień publicznych, to w dalszym ciągu 26 państw (np. Belize) nie posiada jednej strony internetowej (będącej odpowiednikiem polskiego Biuletynu Zamówień Publicznych lub unijnego TED), na której udostępniane byłyby informacje o wszystkich zamówieniach publicznych, jakie planowane są przez instytucje zamawiające z danego państwa. Ponadto tylko w 97 państwach instytucje zamawiające są zobligowane do publikacji na swojej stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W 13 państwach (m.in. Kanada, Urugwaj i Togo) oferty można składać elektronicznie wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, podczas gdy w 56 krajach – za pomocą dedykowanej platformy. W 16 państwach wykorzystywane są obie powyższe metody składania ofert.

Równie różnorodnie wygląda sytuacja dostępności protokołów z elektronicznego otwarcia ofert. Są one:

 

  • publikowane online (np. Gruzja, Korea Południowa);
  • wysyłane automatycznie, w formie elektronicznej, do oferentów (Portugalia);
  • publikowane online i wysyłane automatycznie w formie elektronicznej do oferentów (Kazachstan i Malta);
  • dostępne dla oferentów po złożeniu przez nich wniosku, gdyż nie są one ani publikowane online, ani wysyłane automatycznie, w formie elektronicznej, do oferentów (Albania, Australia i Cypr).


Szacuje się, że informatyzacja zamówień publicznych przynosi oszczędności rzędu 10–20%. Przykładem może być sytuacja w Brazylii, gdzie wprowadzenie elektronicznego systemu zamówień publicznych doprowadziło w latach 2000–2006 do zmniejszenia kosztów udzielania zamówień publicznych o 51% oraz do obniżki cen o 25,5%. Wprowadzenie elektronicznego systemu zamówień publicznych w Portugalii wygenerowało w okresie 2009–2011 r. oszczędności w wysokości 185 milionów euro, w Gruzji natomiast w latach 2010–2015 oszczędności wyniosły 400 milionów dolarów (warto nadmienić, że Gruzja jest jednym z kilku państw na świecie, które całkowicie wyeliminowały „papierowe” przetargi). W Turcji oferenci oszczędzają około 18 milionów euro rocznie dzięki temu, że mogą bezpłatnie pobrać siwz z internetu, zamiast kupować ją od instytucji zamawiających.

Równie ważną konsekwencją informatyzacji zamówień publicznych jest zwiększenie konkurencji. Wprowadzenie elektronicznych zamówień w Korei Południowej (system KONEPS) doprowadziło do trzykrotnego zwiększenia liczby składanych ofert. Z kolei w Turcji w postępowaniach przetargowych, w których siwz dostępna jest darmowo online, średnia liczba ofert składanych w postępowaniu wynosi 5,6. W przypadku gdy siwz jest dystrybuowana „papierowo” przez instytucje zamawiające, średnia liczba składanych ofert maleje do 3,3.

[...]

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora Przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne