Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Naruszenia przepisów przy udzielaniu zamówień

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Małgorzata Śledziewska, Agnieszka Olszewska
Autor: Przemysław Obara

Pomimo że ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje już od 2004 roku, nadal budzi poważne wątpliwości i problemy interpretacyjne. Efektem tego jest szereg naruszeń popełnianych zarówno w odniesieniu do przepisów ustawy, jak i aktów wykonawczych.

Nie wszystkie naruszenia przepisów Pzp prowadzą do tak poważnych skutków jak konieczność unieważnienia postępowania czy też nieważność umowy o zamówienie publiczne. W praktyce nieprawidłowości, jakie pojawiają się w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, można podzielić zasadniczo na dwie grupy:

 

  1. Naruszenia, które powodują konieczność unieważnienia postępowania, a więc wskazane w art. 146 ust. 1 Pzp – prowadzące do nieważności zawartej umowy o zamówienie publiczne. Zgodnie z powyższym przepisem umowa jest nieważna, jeżeli zamawiający: a) nie dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu prezesowi Urzędu lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, b) udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, c) zawarł umowę przed zakończeniem kontroli uprzedniej, d) zawarł umowę przed upływem terminu do wszczęcia kontroli uprzedniej, e) dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy, f) w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania, g) zawarł umowę przed upływem 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najwięcej problemów interpretacyjnych sprawia zwykle ustalenie, jakiego typu naruszenia mieszczą się w pkt 5 i 6 Pzp. Ustawodawca stworzył w tym wypadku katalog otwarty i kwalifikacja konkretnego naruszenia w kontekście tych przesłanek każdorazowo jest sprawą odrębnej oceny. Pomocne może okazać się w tym wypadku orzecznictwo oraz wyniki kontroli UZP.
  2. Naruszenia o charakterze formalnym, które nie mają wpływu na ważność zawartej umowy o zamówienie publiczne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne