Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Czy na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych istnieje nakaz łączenia zamówień?

Data publikacji: 04-09-2017 Autor: Krzysztof Puchacz

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1579) nie zawiera przepisów, które by nakazywały zamawiającemu łączyć odrębne zamówienia publiczne. Wręcz przeciwnie – łączenie takie może być ocenione przez instytucje kontrolne lub przez KIO jako naruszenie przepisów pzp.

Z odrębnymi zamówieniami mamy do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub gdy nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy. Objęcie dwóch odrębnych zamówień jednym postępowaniem bez możliwości składania ofert częściowych może zostać potraktowane jako naruszenie art. 7 ust. 1 pzp na skutek utrudnienia wykonawcom dostępu do zamówienia (gdy zakres tego zamówienia będzie obejmował świadczenia oferowane na rynku przez różne grupy wykonawców).


Należy podkreślić, że analiza nielegalności połączenia dwóch odrębnych zamówień w jednym postępowaniu odbywa się indywidualnie w realiach konkretnego stanu faktycznego. W uchwale z 16 lutego 2015 r. (KIO/KU 7/15)KIO nie dopatrzyła się naruszenia art. 7 ust. 1 pzp w tym, że zamawiający połączył dostawę pojazdów z usługą finansowania ich zakupu. Izba podkreśliła, że istnieje konieczność wykazania naruszenia zasady konkurencyjności przez instytucje kontrolujące, które w takim połączeniu widzą naruszenie wspomnianego przepisu.


Z przepisu art. 5f pzp można wywnioskować, że ustawodawca pozwolił zamawiającemu na przeprowadzenie jednego postępowania obejmującego zamówienie składające się z różnych rodzajów świadczeń (nawet bez możliwości składania ofert częściowych), jeżeli zamawiający będzie potrafił wykazać, że nie mógł podzielić tego zamówienia ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych.


Krzysztof Puchacz
prawnik, wykładowca, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, akredytowany Ekspert ©KFE

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne