Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Upraszczają procedury

Data publikacji: 01-09-2008 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Autor: www.solarisbus.pl

Z perspektywy zamówień publicznych zarówno Węgry, jak i Słowenia ciągle czekają na odkrycie przez polskich wykonawców, którzy ubiegają się w tych krajach o publiczne kontrakty bardzo rzadko albo wcale.

WĘGRY

Nie udało mi się, niestety, dotrzeć do aktualnego opracowania dotyczącego ilościowej bądź wartościowej struktury węgierskiego rynku zamówień publicznych. W zaistniałej sytuacji trzeba będzie się oprzeć na ogłoszeniach opublikowanych przez węgierskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, choć nie są to do końca miarodajne dane, gdyż dotyczą one wyłącznie zamówień, których szacunkowa wartość przekracza wartości progowe zawarte w dyrektywach wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych. W pierwszym półroczu 2008 r. węgierscy zamawiający opublikowali 2470 ogłoszeń, z czego 1267 o wszczęciu procedury udzielania zamówienia publicznego, czyli ogłoszeń o zamówieniu. Spośród nich 906, czyli około 71 proc. dotyczyło procedury otwartej, w której mogą brać udział wszystkie zainteresowane podmioty. Jako ciekawostkę można w tym miejscu podać, iż w ostatnim czasie zaobserwowano wzrost udziału małych i średnich przedsiębiorstw (sektora MSP) w zamówieniach publicznych. W pierwszym półroczu 2008 r. zrealizowały one w ujęciu ilościowym 75 proc., zaś w ujęciu wartościowym 40 proc. ogółu zamówień publicznych. Wynik ten był lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku1.

Uregulowania prawne

Obecnie udzielanie zamówień publicznych przez węgierskich zamawiających regulowane jest przez 2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekről, czyli ustawę dotyczącą zamówień publicznych, która weszła w życie 1 maja 2004 roku, a której wersja elektroniczna według stanu na 1 stycznia 2008 r. dostępna jest w internecie. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne