Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Jakie korzyści może przynieść zamawiającemu odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do oznakowania?

Data publikacji: 31-07-2017 Autor: Jacek Jerka
Tagi:    siwz

Dzięki użyciu w opisie przedmiotu zamówienia oznakowania, o którym mowa w art. 30a pzp, zamawiający korzysta z pewnego standardu wypracowanego dla danego rodzaju roboty budowlanej, usługi lub dostawy. Obiektywnie określony standard wykonania danego obiektu budowlanego, produktu, usługi, procesu lub procedury oznacza, że wszystkie oznakowane dobra lub usługi posiadają identyczne lub bardzo zbliżone cechy, potwierdzane z reguły jednolitym dokumentem, zaświadczeniem lub poświadczeniem.

Wymaganie oznakowania w przypadku zamówień o szczególnych cechach sprawia, że sporządzanie ogłoszeń o zamówienia lub siwz – w zakresie dotyczącym odpowiednio opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert lub warunków realizacji zamówienia – jest dla zamawiającego prostsze. Wykonawcy zaś mogą dzięki temu jednoznacznie i wyczerpująco ustalić sposób wykonania zamówienia, z reguły obowiązujący na danym rynku lub w danej branży. Zalety te obwarowane są oczywiście szeregiem zastrzeżeń i warunków (określonych w art. 30a ust. 1–5 pzp), jakie należy wziąć pod uwagę zarówno na etapie redagowania dokumentów przetargowych, jak i na etapie prowadzenia postępowania. Szczególne znaczenie ma przy tym fakt, że oznakowanie może być przewidziane tylko dla zamówień „o szczególnych cechach”. Z tego względu nie jest to instytucja możliwa do zastosowania we wszystkich zamówieniach. Dyrektywa 24/2014/UE wskazuje możliwość skorzystania np. z etykiet w przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług o szczególnych cechach, zwłaszcza środowiskowych bądź społecznych. Powyższe uwagi – z odpowiednimi zastrzeżeniami – odnoszą się również do certyfikatów.

Można się spodziewać, że w przyszłości liczba oznakowań (etykiet) i certyfikatów, przyznawanych poszczególnym rodzajom robót budowlanych, dostaw lub usług, będzie rosnąć.


Jacek Jerka
prawnik, praktyk udzielający zamówień publicznych, członek Zarządu OSKZP, były pracownik Departamentu Prawnego UZP, członek Rady Zamówień Publicznych oraz rzecznik dyscypliny finansów publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne