Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Finanse publiczne pod lupą

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Magdalena Rudnik
Tagi:    kontrola   dane osobowe

Kontrola skarbowa to kontrola zgodnego z prawem gospodarowania środkami publicznymi, środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi.

Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej w sektorze finansów publicznych, prowadzonej przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Kto i kogo kontroluje

Jej zasady zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. W zakresie tam nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej. Kontrola skarbowa jest jedną z kilku rodzajów kontroli, jakie przeprowadza się względem podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w zakresie wydatkowania środków publicznych przy zamawianiu dostaw i usług oraz realizacji robót budowlanych. Przeprowadzana jest zasadniczo w dwóch formach:

 

1) w postępowaniu kontrolnym,

2) w wywiadzie skarbowym.

 

Jej celem jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych, przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy, zapobieganie i ujawnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego określonych w art. 228-231 kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne