Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Finanse publiczne pod lupą

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Magdalena Rudnik
Tagi:    kontrola   dane osobowe

Kontrola skarbowa to kontrola zgodnego z prawem gospodarowania środkami publicznymi, środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, podlegającymi zwrotowi.

Kontrola skarbowa jest rodzajem kontroli państwowej w sektorze finansów publicznych, prowadzonej przez organy kontroli skarbowej w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienia skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Kto i kogo kontroluje

Jej zasady zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. W zakresie tam nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej. Kontrola skarbowa jest jedną z kilku rodzajów kontroli, jakie przeprowadza się względem podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w zakresie wydatkowania środków publicznych przy zamawianiu dostaw i usług oraz realizacji robót budowlanych. Przeprowadzana jest zasadniczo w dwóch formach:

 

1) w postępowaniu kontrolnym,

2) w wywiadzie skarbowym.

 

Jej celem jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych, przeciwdziałanie i zwalczanie naruszeń prawa obowiązującego w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami przywożonymi z zagranicy, zapobieganie i ujawnianie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego określonych w art. 228-231 kodeksu karnego wśród osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne