Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Błędów nie brakuje

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Agnieszka Stachura-Mrówka
Autor: Bartłomiej Brosz

Pomimo ogromnej puli środków finansowych, jakie mamy do wykorzystania, nadal nie do końca potrafimy skorzystać z bezzwrotnej pomocy, wpadając w „pułapkę” przepisów i nie potrafiąc rozróżnić uchybień od naruszeń przepisów prawa.

Kontrolując postępowania realizowane w ramach projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej, dostrzegam dwa rodzaje nieprawidłowości popełnianych przez zamawiających:

 

1. Naruszenia, które nie mają wpływu na wynik postępowania, wśród których najczęstsze to:

  • rodzaj dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawców biorących udział w postępowaniu,
  • opisywanie warunków udziału w postępowaniu w sposób mogący naruszać zasady uczciwej konkurencji,
  • błędny, nierzetelny, niespójny sposób wypełniania protokołu postępowania.

2. Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), skutkujące nieważnością umowy, powodujące utratę środków czy zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Modyfikacja treści siwz

W obecnie obowiązującym stanie prawnym modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć m.in. warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. W praktyce dokonanie owej zmiany w specyfikacji prowadzi do unieważnienia postępowania i powoduje konieczność przeprowadzenia całej procedury od nowa. Zdarza się, że zamawiający modyfikuje warunki udziału w postępowaniu, rozszerzając przez to krąg potencjalnych wykonawców, czy też go ograniczając, przez co łamie zasadę równego traktowania i naraża się na uznanie przez organ kontrolny, że postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem ustawy, a tym samym uznaniem poniesionych wydatków za niekwalifikowane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne