Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

MSP na rynku zamówień publicznych (cz. 1)

Data publikacji: 02-10-2008 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Autor: fot. Ingram Publishing

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku, w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne.

Obserwując podejście polityków do kwestii ubiegania się przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) o zamówienia publiczne, możemy odnieść wrażenie, że mamy tu do czynienia ze zbiorowym rozdwojeniem jaźni. Z jednej strony deklarują oni wszem i wobec, iż los MSP leży im na sercu, i że robią/zrobią wszystko, aby ułatwić im funkcjonowanie na rynku, wliczając w to dostęp do zamówień publicznych. Tego rodzaju deklaracje są najczęściej i najgłośniej werbalizowane w okresie poprzedzającym wybory, niezależnie od ich rodzaju. Z drugiej zaś, jak już trzeba podjąć jakieś kroki, to opinia publiczna dowiaduje się, iż niewiele da się zrobić dla MSP, bo przepisy na to nie pozwalają. Tychże przepisów (krajowych), niestety, nie można zmienić, bo groziłyby nam sankcje wynikające z naruszenia przepisów wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych.1 Jednakże wbrew temu, co mówią politycy, istnieje kilka sposobów poprawienia sytuacji MSP, które to zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego artykułu. Zanim jednak do tego przejdziemy, trzeba zwrócić uwagę na miejsce i role MSP na rynkach zamówień publicznych.

Udział w realizacji zamówień publicznych

W ubiegłym roku na zlecenie Komisji Europejskiej opracowane zostało badanie, w ramach którego sprawdzono udział przedsiębiorstw z sektora MSP w procedurach udzielania zamówień publicznych o wartościach powyżej progów unijnych2, elementy, które wpływają negatywnie na wspomnianą wyżej partycypację, jak również działania, które można podjąć, aby ją zwiększyć. W 2004 r. MSP3 stanowiły 99,8 proc.4 wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej. Wytwarzały one 58 proc. PKB, jak również zatrudniały 67 proc. osób pracujących w sektorze prywatnym. W obu wypadkach wartości procentowe odnoszą się do UE jako całości. W interesującym nas obszarze zamówień publicznych zrealizowały one w 2005 r. 64 proc. ich ogółu w ujęciu ilościowym, podczas gdy w ujęciu wartościowym już tylko 42 proc. Jeżeli rozłożymy tę ostatnią wartość na składniki pierwsze, to przekonamy się, iż: 1) 7 proc. zostało zrealizowane przez mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające od 1 do 10 osób), 2) 11 proc. wykonały małe przedsiębiorstwa (zatrudniające od 10 do 50 osób), 3) za 23 proc. odpowiadały średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 250 osób).5 Jednakże jeżeli porównamy udział MSP w realizacji zamówień publicznych do ich udziału w generowaniu PKB, to będziemy się mogli przekonać, iż pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE istnieją znaczące różnice.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne