Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

W jakich okolicznościach i kogo (w procedurze normalnej i odwróconej) zamawiający wzywa do uzupełnienia JEDZ?

Data publikacji: 28-06-2017 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    oświadczenie

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. w przetargu nieograniczonym badanie ofert – według określonych przez zamawiającego wymagań – w celu ustalenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, odbywa się na podstawie oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a pzp.

Badanie to dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty – w procedurze normalnej (klasycznej), albo tylko wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza – w procedurze odwróconej. Jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza, oświadczenie takie musi być przez wykonawcę złożone w formie tzw. jednolitego dokumentu (JEDZ).

Zakres oświadczenia wstępnego i ustalenie podmiotów, dla których jest ono składane, określa zamawiający, wykonawca zaś zobligowany jest do złożenia go zgodnie z tymi wymaganiami.

W procedurze klasycznej zamawiający wzywa do ich uzupełnienia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, ale nie złożyli wymaganych oświadczeń wstępnych (lub złożone oświadczenia zawierają błędy, są niekompletne), a w procedurze odwróconej – tylko wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (w przypadku błędnego, niekompletnego oświadczenia lub jego braku).

Potwierdzenie oświadczeń wstępnych złożonych w ofercie odbywa się na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 pzp przez badanie aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej (jako najkorzystniejsza).


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne