Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Udzielanie zamówień na innowacje

Data publikacji: 02-06-2017 Autor: Julia Jarnicka
Tagi:    robota budowlana

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielenia zamówienia umożliwiający nabywanie innowacyjnych produktów w sposób elastyczny, zakładający finansowanie przez zamawiającego etapu B+R.

Nowy tryb udzielenia zamówienia został zaimplementowany do polskiego prawa zamówień publicznych z dyrektyw unijnych (2014/24/UE i 2014/25/UE) nowelizacją z czerwca 2016 r. Stanowi on odpowiedź na zapotrzebowanie rynków europejskich na produkty innowacyjne. Umożliwia instytucjom zamawiającym stosowanie elastycznych procedur, wspieranie procesu badawczo-rozwojowego, a w konsekwencji – nabycie innowacyjnego produktu, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad uczciwej konkurencji obowiązujących w zamówieniach publicznych.

Regulacje unijne

Ponieważ partnerstwo innowacyjne to tryb stworzony przez prawodawcę unijnego, warto w pierwszej kolejności wskazać na regulacje wynikające z dyrektyw. Zgodnie z motywem 49 dyrektywy klasycznej (2014/24/UE) partnerstwo innowacyjne to sposób udzielenia zamówienia zakładający długotrwałą współpracę między zamawiającym a wykonawcą lub kilkoma wykonawcami, zmierzającą do opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej, a następnie nabycia go. Jeśli wynik przeprowadzonych prac będzie odpowiadał ustalonym przez zamawiającego poziomom jakości i kosztów, zamawiający nabywa go bez konieczności stosowania dodatkowej procedury udzielenia zamówienia. Wyłonienie wykonawców do udziału w partnerstwie innowacyjnym powinno opierać się na procedurze konkurencyjnej z negocjacjami, a zamówienia powinny być udzielane wyłącznie na podstawie najlepszej relacji jakości do ceny, co jest – zdaniem ustawodawcy europejskiego – najbardziej odpowiednie do porównywania ofert dotyczących innowacyjnych rozwiązań. Co ciekawe, partnerstwo innowacyjne powinno być stosowane do zamówień o różnej wielkości, również tych małych, jeśli popyt na rynku wskazuje na potrzebę opracowania rozwiązania innowacyjnego. Jednocześnie kluczowe przy korzystaniu z tego trybu jest wspieranie konkurencyjności i unikanie ograniczania czy zakłócania konkurencji, czemu służyć może ustanowienie partnerstwa z kilkoma partnerami.

W art. 31 dyrektywy klasycznej wskazano ramową procedurę ustanawiania partnerstwa innowacyjnego. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu: „Celem partnerstwa innowacyjnego jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych oraz późniejszy zakup dostaw, usług lub robót budowlanych będących wynikiem tych prac. (…) Organizacja partnerstwa innowacyjnego obejmuje kolejne etapy zgodnie z kolejnością kroków w procesie badawczo-innowacyjnym, które mogą obejmować wytworzenie produktów, świadczenie usług lub ukończenie robót budowlanych. W ramach partnerstwa innowacyjnego ustala się cele pośrednie, które mają osiągnąć partnerzy, oraz przewiduje wypłatę wynagrodzenia w odpowiednich ratach”. Cytowany przepis najpełniej oddaje zarówno sposób prowadzenia procedury, jak i cel ustanawiania partnerstwa innowacyjnego. Regulacje unijnie zostały praktycznie w całości przeniesione do oddziału 6a pzp „Partnerstwo innowacyjne”.

Zastosowanie

W praktyce, obok szczegółowej procedury ustanawiania partnerstwa innowacyjnego, największe znaczenie będą miały przesłanki zastosowania tego trybu. Zatem, jak wskazano w art. 73a pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego może być ogłoszone w sytuacji, gdy:

a) istnieje zapotrzebowanie na określony produkt, usługę lub robotę budowlaną;
b) ten produkt, usługa lub robota budowlana nie są dostępne na rynku lub są dostępne, ale wymagają znacznego udoskonalenia;
c) celem zamawiającego jest opracowanie produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie zakup efektów podjętych prac.

[...]

Julia Jarnicka
adwokat, wspólnik w JMGJ Jaworska Matusik Grześkowiak-Stojek Jarnicka Kancelaria Prawna sp.j.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne