Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

W jaki sposób wykonawca powinien wykazać, że przynależność do grupy kapitałowej nie zakłóca uczciwej konkurencji w postępowaniu?

Data publikacji: 01-06-2017 Autor: Agnieszka Suchecka

Każdy wykonawca ma prawo wykazania, że mimo przynależności do grupy kapitałowej istniejące między przedsiębiorcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Sposób dowodzenia, katalog i dobór środków zależą od danego wykonawcy.

Dowody przedstawione przez wykonawcę zależne będą od organizacji przedsiębiorstwa i grupy. W praktyce najczęściej będą to:

1) procedury wewnętrzne wykonawcy kształtujące model podejmowania decyzji o udziale w postępowaniu, sposobie kalkulacji ceny lub podawania danych pod kryteria pozacenowe;
2) oświadczenia np. spółki matki o zachowaniu konkurencyjności pomiędzy podmiotami z grupy (gdy startują dwie spółki córki);
3) dokumenty potwierdzające powierzenie przygotowania oferty podmiotowi zewnętrznemu;
4) dokumenty potwierdzające dokonanie dodatkowego audytu dla zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami z grupy.

Ciekawym rozwiązaniem – zaczerpniętym z branż, w których część rynku jest regulowana, a część już komercyjna – może się okazać tzw. segregacja dostępu do informacji, zwana także „murem chińskim”. To dodatkowa regulacja określająca, jakie informacje mogą być przekazywane między poszczególnymi podmiotami, by nie zakłócać przede wszystkim konkurencji.

Należy w każdym przypadku pamiętać, że nie jest możliwe opracowanie jednego wzoru działania czy stałego katalogu dowodów do wykazania braku zachwiania konkurencyjności. Ocena poszczególnych wykonawców zawsze musi być indywidualna i dokonywana z uwzględnieniem złożonych przez wykonawców dokumentów.


Agnieszka Suchecka
radca prawny, lider zespołu Budownictwo Infrastrukturalne w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne