Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Piotr Pieprzyca

Jednym z podstawowych warunków prowadzenia działalności leczniczej w charakterze podmiotu leczniczego jest obowiązek posiadania umów ubezpieczenia. W środowisku zamawiających wzbudzają one wiele kontrowersji.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm.), dalej: udl, podmiot leczniczy zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia:

 

  1. odpowiedzialności cywilnej,
  2. na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

 

Jednocześnie art. 25 ust. 1 udl precyzuje zakres odpowiedzialności, który ma zostać objęty zawieranymi umowami ubezpieczenia, tj.:

 

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma obejmować zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

 

Z powyższego wynika, że udl nie wprowadza żadnych szczegółowych regulacji dotyczących zdarzeń medycznych. Budzą one jednak wiele kontrowersji zarówno wśród szpitali, które są zobowiązane do zawierania nowych umów ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, jak i wśród ubezpieczycieli, którzy, określając wartość składki, mogą posługiwać się szacunkami przyjętymi wyłącznie przez siebie, niemożliwymi do zweryfikowania – póki co – w praktyce.

Jak szacować, żeby nie przeszacować

Konieczność zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytułu zdarzeń medycznych rodzi wiele pytań ze strony szpitali, będących z reguły zamawiającymi zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Wynikają one przede wszystkim z tego, że zamawiający nie mają żadnych danych dotyczących ewentualnej wartości składki ubezpieczenia, a więc nie mogą określić wartości szacunkowej zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne