Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Piotr Pieprzyca

Jednym z podstawowych warunków prowadzenia działalności leczniczej w charakterze podmiotu leczniczego jest obowiązek posiadania umów ubezpieczenia. W środowisku zamawiających wzbudzają one wiele kontrowersji.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm.), dalej: udl, podmiot leczniczy zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia:

 

  1. odpowiedzialności cywilnej,
  2. na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w przypadku podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

 

Jednocześnie art. 25 ust. 1 udl precyzuje zakres odpowiedzialności, który ma zostać objęty zawieranymi umowami ubezpieczenia, tj.:

 

  1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma obejmować szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
  2. ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma obejmować zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

 

Z powyższego wynika, że udl nie wprowadza żadnych szczegółowych regulacji dotyczących zdarzeń medycznych. Budzą one jednak wiele kontrowersji zarówno wśród szpitali, które są zobowiązane do zawierania nowych umów ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, jak i wśród ubezpieczycieli, którzy, określając wartość składki, mogą posługiwać się szacunkami przyjętymi wyłącznie przez siebie, niemożliwymi do zweryfikowania – póki co – w praktyce.

Jak szacować, żeby nie przeszacować

Konieczność zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytułu zdarzeń medycznych rodzi wiele pytań ze strony szpitali, będących z reguły zamawiającymi zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Wynikają one przede wszystkim z tego, że zamawiający nie mają żadnych danych dotyczących ewentualnej wartości składki ubezpieczenia, a więc nie mogą określić wartości szacunkowej zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne