Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zamówienia w zasięgu ręki

Data publikacji: 04-11-2008 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Autor: Fot. European Commission's Audiovisual Service

W ostatniej części cyklu przedstawione zostaną uregulowania obowiązujące w Bułgarii oraz – zamiast zakończenia – przydatne informacje dotyczące zamówień publicznyc w pozostałych, niewspomnianych dotąd, państwach członkowskich Wspólnot Europejskich.

Wubiegłym roku bułgarscy zamawiający udzieli w sumie 15279 zamówień publicznych. Przeważająca ich większość (14903) rozliczana była w lewach bułgarskich (BGN), jednakże nie wszystkie – w 348 przypadkach było to euro, w 27 amerykański dolar, zaś w jednym przypadku łotewski łat. W celu określenia wartości udzielonych zamówień niezbędne jest dokonanie przeliczeń powyższych walut na złotego polskiego, według średniego ważonego kursu NBP za rok 2007. Jako wynik otrzymamy 11, 387 mld zł. Tyle właśnie wyniosła w zeszłym roku wartość bułgarskiego rynku zamówień publicznych.

 

W tym roku, według stanu na 3. października, liczba udzielonych zamówień wyniosła 12,086. Ich wartość, według dziennych kursów NBP z dnia, z którego pochodzą powyższe dane, wyniosła 8,463 mld zł.

 

Widzimy zatem, iż zamawiający bułgarscy udzielają zamówień nie tylko w swojej walucie. Z punktu widzenia zagranicznych wykonawców ma to niebagatelne znaczenie – przykładowo, w przypadku zamówień, za wykonanie których zapłata wyrażona jest w euro, oznacza to brak ryzyka kursowego dla wykonawców mających siedzibę na obszarze państw członkowskich UE należących do Unii Gospodarczo-Walutowej. Z punktu widzenia potencjalnych wykonawców interesująca jest również struktura zamawiających, czyli kto jest najczęściej zamawiającym. W 2007 r.


najczęściej, bo w 412 przypadkach, ogłoszenie o zamówieniu publikowane było przez ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny. Na drugim miejscu uplasowały się podmioty prawa publicznego (262 ogłoszenia), na kolejnym – zamawiający sektorowi (196 ogłoszeń), wreszcie na miejscu czwartym władze lokalne (155 ogłoszeń). Jako ciekawostkę można w tym miejscu podać, iż w 120 ze 196 przypadków zamawiający sektorowi mieli zamiar udzielić zamówienia w drodze procedury negocjacyjnej.

Obecne uregulowania prawne

Zasady udzielania zamówień publicznych na terenie Bułgarii uregulowane są przez następujące akty prawne:

 

1. ustawę o zamówieniach publicznych, która od momentu wejścia w życie (1 października 2004 r.) była kilkakrotnie nowelizowana, po raz ostatni we wrześniu 2006 r.,

2. rozporządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych o małej wartości z października 2004 r., po raz ostatni nowelizowane w październiku 2006 r.,

3. rozporządzenie w sprawie tzw. specjalnych zamówień publicznych z października 2004 r., po raz ostatni zmienione w styczniu 2007 r.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne