Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Ryzykowne wynagrodzenie

Data publikacji: 04-11-2008 Autor: Zbigniew Leszczyński

Wydawałoby się, że wynagrodzenie ryczałtowe jest dla zamawiających bardzo dobrą formą rozliczania robót. Ale to tylko pozory. Z uwagi na fakt, iż w takim przypadku całe ryzyko ponosi wykonawca, wlicza je w cenę oferty, przez co staje się ona droższa.

Aby omówić tematykę wynagrodzeń w robotach budowlanych, należy rozstrzygnąć podstawowy, moim zdaniem, problem: co jest przedmiotem zamówienia na roboty budowlane?

 

W ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprost tej odpowiedzi nie znajdziemy. Pośrednio odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 140 ust. 3 Pzp, który mówi, iż: „Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Na podstawie tego zapisu należy stwierdzić, że wszystko, co wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest nowym zamówieniem, na które należy zawrzeć nową umowę. Takimi nowymi zamówieniami są, np. zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp oraz zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Pzp. Jeżeli natomiast nie wykraczamy poza określenie przedmiotu zamówienia, nie możemy udzielić nowego zamówienia, ponieważ ciągle realizujemy pierwotne zamówienie, które w art. 67 ust. 1 pkt 5, pkt 6 i pkt 7 Pzp zostało nazwane zamówieniem podstawowym. Należy pamiętać, że aby udzielić zamówień dodatkowych lub uzupełniających, należy przeprowadzić procedurę właściwą dla trybu zamówienia z wolnej ręki.

 

Przed udzieleniem obu tych rodzajów zamówień zamawiający musi spełnić wymagania określone w art. 31 ust. 1 lub 2 oraz w art. 33 ust. 1 lub 2 Pzp. Jest więc zobowiązany posiadać dokumentację projektową, opisującą przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej lub program funkcjonalno-użytkowy w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej. Należy także określić wartość zamówienia: na podstawie kosztorysu inwestorskiego albo planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Wynegocjowane warunki umowy nie muszą być takie same jak w umowie na zamówienie podstawowe. Nie ma także znaczenia obowiązujący w zamówieniu podstawowym rodzaj przyjętego wynagrodzenia.

Określenie przedmiotu zamówienia

Stosując wynagrodzenie ryczałtowe, zamawiający nie powinien, moim zdaniem, żądać od wykonawcy złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, ponieważ nie jest ważne, jaki jest faktyczny zakres robót, a jedynie ich rezultat.

Kolejnym problemem, jaki należy rozstrzygnąć jest – moim zdaniem – kwestia, czy w Pzp występuje pojęcie „określenie przedmiotu zamówienia”. Jak się okazuje, występuje i to nawet kilkakrotnie, jednak brakuje w tym zakresie konsekwencji. W przepisach dotyczących ogłoszeń (zaproszeń) o wszczęciu procedury (art. 41 ust. 1 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 3, art. 63 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 2 pkt 3 Pzp) występuje pojęcie: „określenie przedmiotu zamówienia”, natomiast w art. 36 ust. 1, określającym zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ma takiego pojęcia. W pkt 3 występuje jedynie „opis przedmiotu zamówienia”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne