Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Data publikacji: 10-05-2017 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    szkoda

Kara umowna jako kryterium oceny ofert w polskim systemie prawnym może budzić wątpliwości. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 listopada 2007 r. (I CSK 270/07) wskazał: „Czym innym jest zasądzenie kary umownej, a czym innym jej miarkowanie, które ma charakter wyjątkowy.

W konsekwencji na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, w ogóle nie jest istotna szkoda poniesiona przez wierzyciela i jej rozmiar. Oceniając jednak wysokość kary umownej, w związku z podniesieniem zarzutu jej miarkowania, trzeba wziąć pod uwagę istnienie szkody oraz jej rozmiar, zwłaszcza że przesłanka «rażącego wygórowania» implikuje istnie­nie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żądaną karą”. O ile więc samo stwierdzenie konieczności zapłaty kary umownej (jej zasądzenie) jest automatyczne, o tyle ewentualne miarkowanie jej wysokości w drodze sądowej wymaga ustalenia szkody i jej rozmiaru. Tym samym – przykładowo – zobowiązanie się wykonawcy do zapłaty kary umownej, np. w wysokości 2% świadczenia za dzień zwłoki, może być sprzeczne z art. 484 § 2 kc, zgodnie z którym jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Kolejną wątpliwość w tej materii wywołuje art. 91 ust. 2 pzp, bo choć wskazany tam katalog kryteriów ma charakter otwarty, to pozostaje kwestia, czy karę umowną można uznać za kryterium „odnoszące się do przedmiotu zamówienia”.

Kara umowna jako kryterium oceny ofert pogłębia również brak równowagi stron w stosunku zobowiązaniowym między wykonawcą a zamawiającym – może bowiem tworzyć wręcz absolutną dominację zamawiającego.


Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne