Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Błędy w siwz

Data publikacji: 04-11-2008 Autor: Halina Olszowska
Autor: Bartłomiej Brosz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nakłada na zamawiającego obowiązek sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) bez względu na przedmiot i wartość zamówienia oraz tryb, w jakim prowadzone jest postępowanie. Wyjątek stanowi tryb licytacji elektronicznej, gdzie siwz została niejako zastąpiona obszernym ogłoszeniem o licytacji sporządzonym w zgodzie z art. 75 ust. 2 Pzp. Z kolei w zamówieniu z wolnej ręki rolę specyfikacji pełnią informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które w trybie art. 68 ust. 1 Pzp zamawiający przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji.

 

Zawartość siwz określa art. 36 ust. 1 Pzp, różnicując tę treść w zależności od trybu postępowania oraz wartości zamówienia. Jeśli zamawiający korzysta z tzw. instrumentów wspomagających postępowanie, jak np. aukcji elektronicznej po przetargu nieograniczonym bądź ograniczonym, względnie ustanawia dynamiczny system zakupów, wówczas specyfikacja winna dodatkowo zawierać informacje na ten temat określone w art. 36 ust. 2 Pzp.

 

Podobnie, gdy zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających, dopuścić składanie ofert częściowych czy wariantowych lub zawrzeć umowę ramową. Mimo z pozoru nieznacznych zmian ustawy w odniesieniu do specyfikacji zamawiający nie może bez przeszkód bazować na wzorcach wcześniej sporządzonych specyfikacji. Zmienia się bowiem wiele innych przepisów bezpośrednio i pośrednio związanych z treścią specyfikacji, jak i z samym przygotowaniem postępowania, którego elementem jest specyfikacja.

Co przeszkadza wykonawcom

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym elementem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do danego postępowania oraz późniejszą realizacją zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne