Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dynamiczny system zakupów

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Wojciech Ługowski
Autor: Bartłomiej Brosz

W Polsce wciąż nie jest zbyt popularne udzielanie zamówień w ramach ustanowionego dynamicznego systemu zakupów. Instytucja ta może jednak zyskać na znaczeniu wraz z realizacją strategii Europa 2020.

Rozwój elektronicznych systemów zakupów daje zamawiającym możliwość uzyskania szerokiego wachlarza ofert. Dzięki udogodnieniom elektronicznym zapewnia też optymalne wykorzystanie środków i poszerzenie konkurencji.

Implementacja prawa wspólnotowego

Wprowadzenie do polskiego prawa instytucji dynamicznego systemu zakupów stanowi implementację dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady wydanych 31 marca 2004 r., czyli dyrektywy w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (DzUrz UE L 134 z 30 kwietnia

2004 r.).
 

W ocenie ustawodawcy unijnego niezbędne było zdefiniowanie w pełni elektronicznego, dynamicznego systemu zakupów bieżącego użytku oraz określenie szczególnych reguł tworzenia i funkcjonowania takiego systemu, w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców przystępujących do takiego systemu.

Charakter prawny dynamicznego systemu zakupów

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dynamiczny system zakupów nie jest trybem udzielania zamówień, tj. w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania nie udziela się bezpośrednio zamówienia. W świetle art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli przepisy dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie stanowią inaczej. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne zastosowanie innych trybów udzielania zamówień, jak choćby przetarg ograniczony.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne