Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Przemysław Kuderczak
Autor: Bartłomiej Brosz

Zamawiający przy udzielaniu zamówień publicznych powinien korzystać z dobrodziejstw, jakie daje cywilistyczna instytucja gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Musi jednak uważać, by przy okazji nie naruszyć zasady równego dostępu do zamówień.

Podstawową funkcją, jaką ustanowił ustawodawca, tworząc instytucję gwarancji jakości, jest ochrona kupującego w relacjach z gwarantem (sprzedawcą lub wytwórcą) rzeczy sprzedanej. Gwarancja jakości to sytuacja, w której gwarant zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń na wypadek występowania w określonym terminie (okres gwarancji) sytuacji ujawnienia się wady (wyłącznie) fizycznej rzeczy sprzedanej.

Umowa gwarancyjna

Podobnie jak w przypadku przepisów o rękojmi, kodeksowych unormowań dotyczących gwarancji nie stosujemy do przepisów o sprzedaży konsumenckiej zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2004 r. nr 96, poz. 959), w której zawarte zostały szczególne przepisy dotyczące gwarancji.

 

Umowa gwarancji – w przeciwieństwie do rękojmi – nie powstaje ex lege i ma charakter dobrowolny. Względem umowy sprzedaży ma charakter akcesoryjny, co oznacza, że jej byt jest nierozerwalnie związany z bytem umowy sprzedaży. Nie jest więc możliwe zaistnienie sytuacji, w której umowa gwarancyjna funkcjonuje przy jednoczesnym braku umowy sprzedaży lub w sytuacji, gdy odstąpiono od zawarcia ważnej umowy sprzedaży.

 

Warunkiem zawarcia umowy gwarancyjnej jest wręczenie kupującemu dokumentu gwarancyjnego określającego warunki udzielonej gwarancji. Obligatoryjne dla umowy gwarancji jest zachowanie formy pisemnej. Dotyczy to jednak jedynie gwaranta. Oświadczenie woli drugiej strony (kupującego) może (w ogólnym obrocie gospodarczym) przybrać formę dowolną. Nieco odmiennie jest przy udzielaniu zamówień publicznych, gdyż zamawiający – będąc stroną zobowiązaną do zachowania zasady pisemności całej procedury – zaproponowane warunki gwarancji również musi przyjąć pisemnie poprzez wydanie decyzji o wyborze oferty gwaranta jako najkorzystniejszej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne