Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Projekt ustawy już w sejmie

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Magdalena Fedorowicz, Krystyna Nizioł
Tagi:    kontrola
Autor: fot. Ingram Publishing

Planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych mają zacząć obowiązywać od początku 2009 r. Poniżej krótka charakterystyka wybranych zmian.

Projekt ustawy o finansach publicznych wpłynął do sejmu 20 października 2008 r. (druk nr 1181). Najważniejsze zmiany – dotąd nieuregulowane przez polskiego ustawodawcę, a ujęte w tym projekcie – to:

 

  • wprowadzenie elementów budżetu zadaniowego w ustawie budżetowej,
  • wprowadzenie instytucji budżetu środków europejskich,
  • Wieloletni Plan Finansowy Państwa,
  • wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego,
  • powołanie agencji wykonawczej oraz instytucji gospodarki budżetowej.

 

Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano zmiany już obowiązujących przepisów, które dotyczą m.in. wzmocnienia norm ostrożnościowych odnoszących się do zadłużenia publicznego (co wprowadza istotne zmiany w organizacji sektora finansów publicznych), zwiększenia kontroli nad wydatkami publicznymi, a także gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł zagranicznych.

Budżet środków europejskich

Zgodnie z art. 177 projektu ustawy budżet środków europejskich jest integralną częścią budżetu państwa, stanowiącą załącznik do ustawy budżetowej. Obejmuje on wydatki na realizację programów w części podlegającej refundacji oraz dochody z tytułu realizacji programów. Warto podkreślić, że zgodnie z planowanymi zmianami ujęte w tym budżecie dochody mają stanowić prognozy ich wielkości, a wydatki – nieprzekraczalny limit. W projekcie zdefiniowano pojęcie deficytu (nadwyżki) budżetu środków europejskich, który jest finansowany w ramach potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w rozumieniu art. 71 projektu. Z postanowień art. 179 ust. 2 projektu wynika, że deficyt lub nadwyżka budżetu środków europejskich nie będzie wliczana do deficytu lub nadwyżki budżetu państwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne