Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ważny jest czas

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Paweł Stokłosa
Autor: Bartłomiej Brosz

Do jakich czynności ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego i wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania w sytuacji wniesienia protestu.

Moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna drugi – po przygotowaniu postępowania – istotny etap procesu zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego.

Oświadczenie woli zamawiającego

Obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), znowelizowana ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 171, poz. 1058), określa kiedy następuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w poszczególnych trybach postępowania. Samo wszczęcie postępowania, będące czynnością zamawiającego, nie jest oczywiście elementem postępowania protestacyjnego, jednak ze względu na to, że jego elementy mogą być przedmiotem protestu, a także jako ważny czynnik temporalny w postępowaniu, wymaga szerszego omówienia. Podkreślenia wymaga fakt, że każdorazowo wszczęcie postępowania wiąże się z uzewnętrznieniem woli zamawiającego i jest związane z działaniem podjętym bezpośrednio przez zamawiającego, jego jednostkę organizacyjną lub osobę trzecią, jeżeli zamawiający skorzystał z możliwości powierzenia przeprowadzenia postępowania na podstawie pełnomocnictwa innemu podmiotowi (art. 15 ust. 2 i 3 Pzp). Patrząc przez pryzmat definicji ustawowej zgodnie, z którą zamówienia publiczne to „umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane” (art. 2 pkt 13 Pzp), można powiedzieć, że aby doszło do zawarcia takiej umowy musi najpierw nastąpić wyrażenie woli osoby dokonującej czynności prawnej, w naszym przypadku – zamawiającego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne