Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Ważny jest czas

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Paweł Stokłosa
Autor: Bartłomiej Brosz

Do jakich czynności ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego i wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania w sytuacji wniesienia protestu.

Moment wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna drugi – po przygotowaniu postępowania – istotny etap procesu zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego.

Oświadczenie woli zamawiającego

Obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), znowelizowana ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 171, poz. 1058), określa kiedy następuje wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w poszczególnych trybach postępowania. Samo wszczęcie postępowania, będące czynnością zamawiającego, nie jest oczywiście elementem postępowania protestacyjnego, jednak ze względu na to, że jego elementy mogą być przedmiotem protestu, a także jako ważny czynnik temporalny w postępowaniu, wymaga szerszego omówienia. Podkreślenia wymaga fakt, że każdorazowo wszczęcie postępowania wiąże się z uzewnętrznieniem woli zamawiającego i jest związane z działaniem podjętym bezpośrednio przez zamawiającego, jego jednostkę organizacyjną lub osobę trzecią, jeżeli zamawiający skorzystał z możliwości powierzenia przeprowadzenia postępowania na podstawie pełnomocnictwa innemu podmiotowi (art. 15 ust. 2 i 3 Pzp). Patrząc przez pryzmat definicji ustawowej zgodnie, z którą zamówienia publiczne to „umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane” (art. 2 pkt 13 Pzp), można powiedzieć, że aby doszło do zawarcia takiej umowy musi najpierw nastąpić wyrażenie woli osoby dokonującej czynności prawnej, w naszym przypadku – zamawiającego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne