Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Data publikacji: 28-02-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz

Odrzucając ofertę, wykluczając wykonawcę albo unieważniając postępowanie o zamówienie publiczne, zamawiający zobligowany jest do wskazania uzasadnienia faktycznego i prawnego dla podejmowanej czynności.

Wynika to bezpośrednio z przepisów art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 pzp. Przekazywana wykonawcy informacja o jego wykluczeniu lub odrzuceniu jego oferty powinna obejmować kompleksową ocenę złożonych przez niego dokumentów, tj. przedłożonych wraz z ofertą, jak i w trybie art. 26 ust. 3 pzp. Wykonawca nie może domniemywać powodów jego wykluczenia albo odrzucenia złożonej przez niego oferty.

Lakoniczna informacja uzasadniająca podjęte decyzje może sugerować pobieżną, niepełną weryfikację ofert, a w konsekwencji – nieprawnie podejmowane przez zamawiającego działania. Podejmując i upubliczniając decyzję o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy lub o unieważnieniu prowadzonego postępowania, zamawiający musi mieć na względzie również art. 6 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że formułowane przez zamawiającego wyjaśnienie podjętej decyzji ma na celu wskazanie faktów wynikających ze złożonych dokumentów oraz ich ocenę wynikającą z uwarunkowań konkretnego postępowania (np. wymogów siwz). O zasadach tych przypominała Krajowa Izba Odwoławcza w niżej wskazanym orzecznictwie:

Wyrok z 15 kwietnia 2016 r. (KIO 489/16)

„Przywołany przepis (…) nakłada na Zamawiającego obowiązek podania wykonawcom podstaw faktycznych wykluczenia, jednocześnie z przekazaniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, a po stronie wykonawcy kształtuje prawo do pozyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn tej czynności. Uzasadnienie faktyczne zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca, gdy oceny zamawiającego nie podziela, mógł do wskazanych przez zamawiającego uchybień ustosunkować się, wnosząc odwołanie.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne