Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Dialog techniczny a wykluczenie

Data publikacji: 28-02-2017 Autor: Julia Jarnicka, Mateusz Kordowina

Czy udział w dialogu technicznym, będącym elementem przygotowawczym do postępowania o udzielenie zamówienia, naraża wykonawców na zaktualizowanie się przesłanki wykluczenia z postępowania?

 

Ubiegłoroczna nowelizacja przepisów regulujących procedury udzielania zamówień publicznych przyniosła wiele rewolucyjnych zmian. Jej skutki w postaci niepewności dotyczącej stosowania prawa odczuwalne są do dziś. Obecnie kształtuje się linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej, co oznacza, że spora liczba spraw zawisłych przed tym organem będzie precedensowa. Zmiany w zakresie podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania są jednymi z najważniejszych, gdyż to właśnie w tych sprawach wymagana jest szczególna skrupulatność zamawiającego – błędy na tym polu zapewne zostaną zaskarżone. Jednym z aktualnych problemów interpretacyjnych jest kwestia wykluczenia wykonawcy, który brał udział w dialogu technicznym. W pierwszej kolejności warto omówić sposób funkcjonowania, skutki i ewentualne zagrożenia, będące efektem skorzystania z instytucji wskazanej w art. 31a i n. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfika dialogu technicznego

Dialog techniczny stanowi instrument zamawiającego umożliwiający poznanie realnych możliwości rynkowych dotyczących przedmiotu przyszłego zamówienia, a także właściwości konkurencji istniejącej na danym rynku w celu określenia odpowiednich warunków udziału w planowanym postępowaniu lub kryteriów oceny ofert oraz warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzenie dialogu pozwala zamawiającemu uniknąć przygotowania dokumentacji przetargowej w sposób ograniczający konkurencję, a także poznać oczekiwania i zasady funkcjonowania podmiotów w danej branży. Ma również na celu pozyskanie szczegółowych i specjalistycznych informacji dotyczących określenia przedmiotu zamówienia oraz nowoczesnych i ekonomicznych metod produkcji czy też najlepszych rozwiązań.

Dialogu technicznego nie można mylić z dialogiem konkurencyjnym, mimo istnienia między nimi wielu podobieństw, które dotyczą głównie pomocy wykonawców przy określeniu przedmiotu zamówienia. Dialog konkurencyjny jest jednym z trybów udzielenia zamówienia publicznego, podczas gdy dialog techniczny jest wyłącznie pewnym fakultatywnym etapem poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowi on „pewną formę komunikacji pomiędzy zamawiającym a podmiotami uczestniczącymi w dialogu”1.

Dzięki wykorzystaniu dialogu technicznego zamawiający uzyskuje każdorazowo korzyść w postaci swoistego know-how innych podmiotów, natomiast potencjalni wykonawcy, którzy wezmą w nim udział, mają szansę pozyskania wiedzy na temat pewnych aspektów zamówienia, które prawdopodobnie zostanie w przyszłości ogłoszone. Tym samym podmioty te, przynajmniej teoretycznie, będą posiadały przewagę nad konkurentami, którzy w dialogu nie brali udziału.


Przykład

 

Podczas dialogu technicznego wykonawcy uzyskują różnego rodzaju informacje:

 

  1. szpital, który planuje wszczęcie postępowania na budowę nowego oddziału, będzie poszukiwał odpowiedzi dotyczących wpływu robót budowlanych na funkcjonowanie szpitala i ewentualnego rozwiązania problemów z tym związanych, przez co wskaże uczestnikom dialogu zakres przedmiotu zamówienia przed wszczęciem postępowania;
  2. zamawiający, który za pomocą dialogu technicznego będzie próbował rozwiewać swoje wątpliwości dotyczące doboru materiałów, z których ma zostać wykonany przedmiot zamówienia, udzieli informacji na temat przedmiotu zamówienia i materiałów, jakie należy pozyskać w celu jego realizacji,
  3. zamawiający, który ma problemy z ustaleniem zapewniających konkurencję i równe traktowanie wykonawców warunków udziału w postępowaniu, przedstawi uczestnikom dialogu proponowane warunki, pytając ich o opinię na ten temat;
  4. zamawiający, który chce udzielić zamówienia na usługi marketingu interaktywnego, będzie poszukiwał informacji na temat nowoczesnych form promocji, aby określić swoje zapotrzebowanie.

 

[...]

 

Julia Jarnicka
adwokat w JMGJ Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Jarnicka Kancelaria Prawna sp.j.

Mateusz Kordowina
aplikant adwokacki w JMGJ Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Jarnicka Kancelaria Prawna sp.j.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne