Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Rola sekretarza jst

Data publikacji: 21-02-2017 Autor: Marcin Piątek

Sekretarz powinien merytorycznie wspierać kierownika urzędu lub starostwa w zarządzaniu organizacją zamówień publicznych.

Z przepisów obecnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych z 2008 r. wynika, że na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:

 

  • urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
  • starostwa powiatowe oraz powiatowe jednostki organizacyjne;
  • urzędy gmin, jednostki pomocnicze gmin, gminne jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
  • biura (ich odpowiedniki) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  • biura (ich odpowiedniki) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,


w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w tych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Sekretarz w jednostce samorządu terytorialnego pełni de facto rolę zastępcy kierownika urzędu/starostwa (czyli wójta, burmistrza, prezydenta, starosty lub marszałka). Jest to stanowisko bardzo ważne z punktu widzenia zarządzania organizacją, ponieważ sekretarz powinien być menedżerem w zakresie funkcjonowania urzędu/starostwa. Jak wynika z art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, kierownik urzędu/starostwa może (i tak się z reguły dzieje) upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu (starostwa) oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi (zapis ten ma swój odpowiednik w art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym). Bez wątpienia dość duża ogólnikowość tych zapisów wskazuje na możliwość powierzenia przez kierownika urzędu/starostwa szerokich uprawnień i odpowiedzialności sekretarzowi, zwłaszcza że przepisy ustrojowe samorządu nie wskazują szczegółowych kompetencji właściwych wyłącznie sekretarzowi. Każdy kierownik urzędu/starostwa powinien w regulaminie organizacyjnym dokonać konkretyzacji tych zapisów, przypisując sekretarzowi określone prawa i obowiązki.

Sekretarz organizatorem zamówień publicznych w urzędzie

Dbałość o właściwą organizację urzędu/starostwa jest niezbędnym elementem sprawnego zarządzania jednostką. Kierownik urzędu/starostwa, realizując swoją wizję funkcjonowania jednostki, bierze pod uwagę co najmniej dwie podstawowe kwestie: po pierwsze, dostosowanie jednostki do wymagań klientów zewnętrznych, a po drugie, optymalizację i efektywność organizacji pracy i zatrudnienia pracowników w jednostce.

Bezpośredni nadzór nad wdrożeniem wskazanych założeń organizacyjnych należy przede wszystkim (choć nie zawsze) do sekretarza. Jest on właściwym podmiotem odpowiedzialnym za bieżące i strategiczne funkcjonowanie urzędu/starostwa. Powinien on inicjować wszelkie zmiany, modernizacje oraz reorganizacje w jednostce, w sposób kompleksowy i optymalny ułożyć organizację pracy pracowników oraz maksymalnie wykorzystać powierzchnie użytkowe w budynku.

[...]

Marcin Piątek
główny specjalista ds. kontroli w jednostce sektora finansów publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne