Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wzorcowe klauzule IT

Data publikacji: 20-02-2017 Autor: Bartłomiej Wachta
Tagi:    siwz

Klauzule umowne przygotowane na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji mogą być przez zamawiających wykorzystane podczas konstruowania wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, przy uwzględnieniu specyfiki danego projektu.

W lipcu 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji kancelaria radców prawnych Maruta Wachta sp.j. przygotowała wzorcowe klauzule umowne przeznaczone do zastosowania w umowach wdrożeniowych (wraz z usługami utrzymania i elementami rozwojowymi). Jest to dokument skonstruowany jako zestaw postanowień umownych możliwych do wykorzystania w całości lub w części we wzorach umów przygotowywanych przez zamawiających, z obszernym komentarzem dotyczącym sposobu zastosowania i dostosowania poszczególnych klauzul w konkretnych projektach (pełny tekst klauzul opublikowany jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://mc.gov.pl/aktualnosci/wzorcowe-klauzule-w-umowach-it).

Materiał ten spotkał się z dużym zainteresowaniem różnych środowisk, w tym zamawiających, wykonawców, a także prawników pracujących dla obu stron. Niezależnie od obecnie prowadzonych prac nad kolejną wersją klauzul, uwzględniającą część zgłoszonych uwag i postulatów, celowe wydaje się przybliżenie podstawowych założeń konstrukcyjnych wzorcowych klauzul oraz głównych obszarów tematycznych, których materiał ten dotyczy.

Jak korzystać z wzorcowych klauzul?

Na początek kilka uwag o koncepcji i konstrukcji samego dokumentu wzorcowych klauzul. Przede wszystkim pamiętać trzeba, że stanowi on zbiór postanowień regulujących różne obszary tematyczne, co do zasady w sposób autonomiczny. Możliwe jest oczywiście sporządzenie przy ich wykorzystaniu kompletnego wzoru umowy, gotowego do załączenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale możliwe jest również wykorzystanie przez zamawiającego, we własnym wzorcu, jedynie części klauzul czy nawet tylko jednej z nich. Równie ważny jest fakt, że klauzule wymagają każdorazowego dostosowania do projektu, do którego mają znaleźć zastosowanie. Nie da się, kopiując tylko sam tekst klauzul, stworzyć gotowego wzorca nadającego się do zastosowania jako część siwz. Reprezentatywnym przykładem są postanowienia o karach umownych: w dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji proponowana jest konstrukcja odpowiedniego fragmentu umowy, ale już sama wysokość kar sugerowana nie jest. W zależności od danego projektu uzasadniona wysokość stosowanych kar może być bardzo zróżnicowana i ciężko tu wskazywać na jakiś powszechny czy zalecany rynkowy standard. Zamawiający nie może więc poprzestać na skopiowaniu klauzuli o karach, ponieważ w tym akurat przypadku otrzyma niewątpliwie w pełni uzasadniony wniosek o wyjaśnienie treści siwz, w związku z tym, że brak wskazania wysokości kar uniemożliwia wykonawcom dokonanie niezbędnej kalkulacji ryzyka, a więc również obliczenia ceny oferty.

Co więcej, klauzule obejmują często postanowienia alternatywne, których zastosowanie w danym wariancie możliwe jest w zależności od konkretnej sytuacji, w tym od uwarunkowań czysto biznesowych, właściwych dla danego projektu. Tu przykładem mogą być postanowienia dotyczące podstaw odpowiedzialności – klauzule obejmują zarówno przypadek, w którym odpowiedzialność wykonawcy jest nielimitowana, jak i opcjonalne postanowienie przewidujące ograniczenie odpowiedzialności. W zależności od uwarunkowań konkretnego projektu wprowadzenie takiego limitu może bowiem być wskazane lub niepożądane.

Jak wynika z powyższego, wzorcowe klauzule są materiałem, który musi być przez zamawiających stosowany w sposób świadomy, jako podstawa do sporządzenia wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, po uwzględnieniu specyfiki danego projektu i ocenie przez zamawiającego, które z postanowień wzorcowych klauzul mogą zostać po prostu skopiowane, które wymagają dostosowania, a które wreszcie nie powinny w danym przypadku być w ogóle wykorzystane.

[...]

Bartłomiej Wachta
wspólnik w kancelarii Maruta Wachta sp.j.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne