Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

ABC WYKONAWCY: Gdzie szukać informacji o zamówieniach?

Data publikacji: 20-02-2017 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    roboty budowlane

Publikacja ogłoszeń o zamówieniu publicznym stanowi gwarancję jawności oraz konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Dzięki publikacji ogłoszenia mamy zapewnioną informację o planowanych lub wszczętych postępowaniach.

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach

Zamawiający nie ma obowiązku publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub je przekracza. Jeśli zamawiający decyduje się na taką publikację, to po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie z obowiązującymi go przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiającego, który nie sporządza planu finansowego – raz w roku, przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszcza je na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym „profilem nabywcy”. Dzięki takim ogłoszeniom wykonawca może lepiej przygotować się do działań podejmowanych u danego zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

W trybach przetargu nieograniczonego, ograniczonego, dialogu konkurencyjnego, negocjacji z ogłoszeniem, licytacji elektronicznej lub partnerstwa innowacyjnego postępowanie wszczynane jest w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu. W pzp zróżnicowano sposób publikacji takiego ogłoszenia w zależności od wartości zamówienia. Wartości kwotowe (tzw. progi unijne), od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 2263). Obecnie obowiązujące wartości – w zależności od rodzaju zamówienia i kategorii zamawiającego – zaprezentowano w tabeli 1.

 


Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy i zamieszcza je we wskazanym przez ustawodawcę publikatorze (zob. tabela 2).


Należy pamiętać, że zamawiający może zamieścić w BZP lub Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie, którego zamieszczenie w danym publikatorze ze względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe.

 

Jak wynika z art. 11 ust. 2 pzp, po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu zamawiający może bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

System BZP

Z wyszukiwarki wszczętych już postępowań można korzystać samodzielnie i wyszukiwać ogłoszenia według przyjętych kryteriów, takich jak np.: numer ogłoszenia, rodzaj zamówienia, tryb, data publikacji lub złożenia wniosku lub oferty.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca i wykładowca

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne