Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kiedy i jak sumować

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Jerzy Wysocki

Wartości szacunkowej kilku przedmiotów zamówienia nie sumujemy według CPV, ale w zależności od tego, co zamawiający zamierza uzyskać czy też osiągnąć poprzez ich udzielanie, a więc w odniesieniu do końcowego efektu.

Ostatnio natknąłem się na kilka wypowiedzi zamawiających, iż wartości artykułów żywnościowych i materiałów biurowych nabywanych w ciągu roku należy z sobą zawsze sumować. Dowiadując się o bardziej precyzyjne określenie, usłyszałem, że sumuje się zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, np. według grup czy kategorii. Gdy byłem jeszcze bardziej dociekliwy, usłyszałem, że wynika to z tzw. ostrożności procesowej. Myślałem, że już dawno mamy za sobą problem dotyczący błędnego stwierdzenia, iż należy sumować wartości przedmiotów zamówienia nabywanych w ciągu roku (budżetu), kierując się kodem CPV. Choć jestem zwolennikiem sumowania zamówień wszędzie tam, gdzie ma to uzasadnienie i umożliwia bardziej celowo, a w szczególności oszczędniej zrealizować zamówienie publiczne, postanowiłem przedstawić swoje stanowisko, czy rzeczywiście zawsze musimy sumować wartości nabywanych przedmiotów zamówienia. Chcąc złamać, czasami szkodliwą zasadę nadmiernego sumowania niektórych dostaw zamawianych w ciągu roku, dla potrzeb tego artykułu stawiam tezę, iż może zajść sytuacja, że sumując nierozsądnie wartości niektórych zamówień, możemy doprowadzić do złego rozporządzania środkami publicznymi.

Najpierw opis, potem szacowanie

Jeśli celem zamawiającego jest taki podział zamówienia, który pozwoli uzyskać tylko jeden efekt, tzn. zaniżenie wartości zamówienia, zwłaszcza gdy ma to doprowadzić do sytuacji, w której wartość szacunkowa zadania nie przekracza 14 tys. euro, jest to naruszenie Pzp.

Jedną z pierwszych czynności zamawiającego przygotowującego się do udzielenia zamówienia publicznego jest dokładne określenie przedmiotu zamówienia. Następnie należy przystąpić do szacowania wartości tego zamówienia.

 

Wartość szacunkowa zamówienia ustalana jest zgodnie z zapisami art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Ustalenie to służy określeniu i późniejszemu przyporządkowaniu zasad, według których będzie realizowane zamówienie. Wartość szacunkowa musi zostać ustalona z należytą starannością, a jest nią szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (VAT). Zapis taki znajduje się w art. 32 ust. 1 Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne