Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kontrola realizacji zamówienia publicznego

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Adam Majgier
Autor: Przemysław Obara

Udowodnienie wykonawcy, który z wielkim trudem realizuje zamówienie, że nie spełnił wymagań zawartych w siwz, może pociągnąć za sobą poważne skutki – nie tylko z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji, ale również za składanie fałszywych oświadczeń.

Racjonalne wydatkowanie środków publicznych na zasadzie uczciwej konkurencji zachodzącej pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o zamówienie publiczne jest podstawowym założeniem systemu zamówień publicznych. Aby ten cel osiągnąć, wprowadzono różne zasady i metody postępowania, co sprawia, że konkurencja o zamówienie publiczne jest procesem wysoce sformalizowanym. Zarówno zamawiający, jak też wykonawcy przywiązują dużą wagę do tego zagadnienia.

Zakres świadczenia wykonawcy

Z reguły rola wykonawcy, którego oferta nie została przyjęta, kończy się z chwilą otrzymania informacji o tym fakcie. Natomiast okazuje się, że może dojść do naruszenia jego interesu już po zawarciu przez zamawiającego umowy z innym wykonawcą. Sytuacja taka może wystąpić, gdy wykonawca realizujący zamówienie wykonuje je niezgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami, do przestrzegania których zobowiązał się on w złożonej ofercie.Obowiązek taki wynika wprost z art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), który mówi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ostatnia nowelizacja ustawy rozwiała wszelkie wątpliwości w tym zakresie, uchylając kontrowersyjny ust. 2 art. 140 Pzp, który dopuszczał wprowadzanie zmian w sposobie świadczenia już po wyłonieniu wykonawcy a przed zawarciem umowy. Warunkiem było zachowanie stałości tych elementów, które podlegały ocenie w toku postępowania. Możliwa zatem była sytuacja, kiedy to wyostrzone wymagania wpływające na wzrost oferowanych cen, a niepodlegające ocenie, w istocie nie były respektowane. W ten sposób zamawiający – akceptując niską cenę – mógł „zwolnić” wykonawcę z obowiązku zachowania tożsamości zobowiązania ze złożoną ofertą, tłumacząc to skutkami korzystnymi dla siebie. Można by stwierdzić, że opisana sytuacja uelastyczniała postępowanie zamawiającego i stwarzała możliwość bardziej efektywnego przeprowadzenia całego procesu. Niestety, umożliwiała również zmowę zamawiającego z jednym z wykonawców i naruszanie podstawowej zasady systemu zamówień publicznych, jaką jest zasada uczciwej konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne