Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Niełatwa ocena spełniania warunków

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Ewa Marcjoniak

Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zasady uzupełniania dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nowelizacja ustawy Prawo zamόwień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 – dalej: Pzp), ktόra weszła w życie 24 października br., objęła swym zakresem warunki udziału wykonawcόw w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp) oraz otworzyła nowe możliwości żądania uzupełnienia dokumentόw, oświadczeń i pełnomocnictwa na potwierdzenie spełnienia postawionych warunkόw (art. 26 ust. 3 Pzp).

Ustalanie warunków

Zamawiający mają obowiązek zamieszczenia w treści specyfikacji istotnych warunkόw zamόwienia:

 

  • opisu warunkόw udziału w postępowaniu,
  • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
  • wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków postawionych przez zamawiającego.

 

Ustawodawca zdecydował o zamkniętym katalogu warunkόw stawianych wykonawcom przez zamawiających, co oznacza, że nie można postawić innych warunkόw niż te, ktόre wymienione są w art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający niezmiennie mają wątpliwości, czy w specyfikacjach powinni zamieszczać wszystkie warunki wymienione w art. 22 ust. 1 Pzp, czy tylko te, ktόre uznają za istotne i konieczne do udzielenia danego zamόwienia oraz potrzebne do oceny możliwości wykonania tego zamόwienia przez wykonawcę. Najbardziej życiowa i praktyczna odpowiedź brzmi, że należy wymagać od wykonawcόw spełnienia tylko tych warunkόw, ktόre są faktycznie istotne dla wykonania przedmiotu zamόwienia prawidłowo, rzetelnie i terminowo, a nadto – zgodnie z wiedzą i sztuką w danej dziedzinie. Dlatego zamawiający ma prawo wskazać, ktόre warunki z art. 22 ust. 1 Pzp musi spełnić wykonawca (wszystkie lub niektóre).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne