Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Niełatwa ocena spełniania warunków

Data publikacji: 02-12-2008 Autor: Ewa Marcjoniak

Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zasady uzupełniania dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nowelizacja ustawy Prawo zamόwień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 – dalej: Pzp), ktόra weszła w życie 24 października br., objęła swym zakresem warunki udziału wykonawcόw w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp) oraz otworzyła nowe możliwości żądania uzupełnienia dokumentόw, oświadczeń i pełnomocnictwa na potwierdzenie spełnienia postawionych warunkόw (art. 26 ust. 3 Pzp).

Ustalanie warunków

Zamawiający mają obowiązek zamieszczenia w treści specyfikacji istotnych warunkόw zamόwienia:

 

  • opisu warunkόw udziału w postępowaniu,
  • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
  • wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków postawionych przez zamawiającego.

 

Ustawodawca zdecydował o zamkniętym katalogu warunkόw stawianych wykonawcom przez zamawiających, co oznacza, że nie można postawić innych warunkόw niż te, ktόre wymienione są w art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający niezmiennie mają wątpliwości, czy w specyfikacjach powinni zamieszczać wszystkie warunki wymienione w art. 22 ust. 1 Pzp, czy tylko te, ktόre uznają za istotne i konieczne do udzielenia danego zamόwienia oraz potrzebne do oceny możliwości wykonania tego zamόwienia przez wykonawcę. Najbardziej życiowa i praktyczna odpowiedź brzmi, że należy wymagać od wykonawcόw spełnienia tylko tych warunkόw, ktόre są faktycznie istotne dla wykonania przedmiotu zamόwienia prawidłowo, rzetelnie i terminowo, a nadto – zgodnie z wiedzą i sztuką w danej dziedzinie. Dlatego zamawiający ma prawo wskazać, ktόre warunki z art. 22 ust. 1 Pzp musi spełnić wykonawca (wszystkie lub niektóre).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne